Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Konjunkturální průzkum - březen 2013

Důvěra v ekonomiku se znovu mírně zvýšila

Kód: r-1201-13
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v březnu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s únorem zvýšil o 0,2 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně téměř nezměnil. Ve stavebnictví se důvěra zvýšila; v průmyslu nezměnila; v obchodě a ve vybraných odvětvích služeb se snížila. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila. Ve srovnání s hodnotami v březnu 2012 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší; indikátor důvěry spotřebitelů je vyšší.

V průmyslu se v březnu hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky se nezměnilo také, hodnocení zahraniční poptávky se mírně snížilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů mírně zvýšily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení tempa výrobní činnosti a také tempa zaměstnanosti. Ve srovnání s únorem se očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců nezměnila. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci nezměnila a oproti hodnotám z března 2012 je stále nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v březnu nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti únoru zvýšilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa stavební činnosti a mírný pokles zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se oproti únoru zvýšila. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci zvýšila a je vyšší než v březnu 2012.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti únoru snížilo. Zásoby se nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se nezměnila také. Celkově v březnu důvěra v obchodě meziměsíčně klesla a v meziročním srovnání je nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v březnu hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti únoru nezměnilo. Hodnocení březnové poptávky se mírně snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se nezměnilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce se mírně zvýšila, pro příštích šest měsíců se nezměnila. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně mírně snížila a v meziročním srovnání je nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v březnu meziměsíčně zvýšil a v meziročním srovnání je také vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v březnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace jsou meziměsíčně nižší. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se oproti minulému měsíci téměř nezměnily. Úmysl spořit se téměř také nezměnil. Respondenti se nadále obávají růstu cen a neuvažují pořizovat větší nákupy.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail: marie.hormannova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 3. 2013
Navazující publikace: 1201-13 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 4. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010