Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Konjunkturální průzkum - březen 2018

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku je stále vysoká

Kód: 070008-18

Celková důvěra v ekonomiku se mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti únoru velmi mírně poklesl o 0,2 bodu na hodnotu 99,7. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně snížil o 0,5 bodu na hodnotu 97,0. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně zvýšil o 0,8 bodu na hodnotu 112,8. Ve srovnání s březnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se oproti únoru mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl  o 0,3 bodu na hodnotu 96,8 a vrátil se tak na lednovou úroveň. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně nezměnilo. Ukazatele hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se téměř nezměnily. Podnikatelé v průmyslu zhodnotili i stav zásob hotových výrobků téměř stejně jako v únoru. Očekávání tempa růstu výrobní činnosti jsou rovněž téměř stejná. Z aktuálního konjunkturálního průzkumu vyplývá, že podnikatelé v průmyslu v období příštích tří měsíců uvažují o zvýšení počtu zaměstnanců. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace jsou pro období příštích tří i šesti měsíců v meziměsíčním srovnání mírně vyšší. Důvěra v odvětví průmyslu je v meziročním srovnání vyšší.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,6 bodu na hodnotu 97,1. Ukazatel hodnocení současné celkové ekonomické situace se podobně jako minulý měsíc téměř nezměnil. Zástupci stavebních firem zhodnotili poptávku po stavebních pracích lépe než v únoru. Očekávání tempa růstu stavební činnosti v příštích třech měsících jsou meziměsíčně téměř stejná, očekávání růstu zaměstnanosti jsou vyšší. Stavební podniky očekávají pro období příštích tří měsíců téměř neměnnost jejich celkové ekonomické situace, ovšem pro období příštích šesti měsíců jsou jejich očekávání nižší. Meziročně je důvěra ve stavebnictví vyšší.  

V odvětví obchodu se v březnu důvěra snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,6 bodu na hodnotu 100,6. Podnikatelé zhodnotili svou celkovou ekonomickou situaci hůře než v únoru.  Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou meziměsíčně mírně nižší, pro období příštích šesti měsíců jsou téměř neměnná. Oproti březnu 2017 je důvěra v odvětví obchodu také nižší.

Důvěra ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 96,7. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se také téměř nezměnilo, avšak její očekávání pro období příštích tří měsíců jsou nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou téměř neměnná. Oproti stejnému měsíci loňského roku je ovšem indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v březnu mírně zvýšila. Indikátor důvěry v meziměsíčním srovnání vzrostl o 0,8 bodu na hodnotu 112,8. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se mírně snížily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti zůstaly téměř stejné jako minulý měsíc. Úmysl spořit se také téměř nezměnil. Obavy spotřebitelů z růstu cen se oproti únoru mírně snížily. V meziročním srovnání je indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.
Termín ukončení sběru dat: 19. 3. 2018
Termín zveřejnění další RI: 24. 4. 2018

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010