Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Konjunkturální průzkum - únor 2017

Únor ve znamení nižší důvěry podnikatelů i spotřebitelů v ekonomiku

Kód: 070008-17

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v únoru snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený v bazickém indexu, oproti lednu poklesl o 1,2 bodu na hodnotu 98,0. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně také snížil o 1,1 bodu na hodnotu 95,9 a indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 1,8 bodu na hodnotu 108,2. Ve srovnání s únorem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Důvěra v ekonomiku se v průmyslu v únoru znovu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,5 bodu na hodnotu 96,5. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci průmyslových podniků v porovnání s lednem jako téměř neměnnou. Současná celková i zahraniční poptávka zůstala oproti minulému měsíci na stejné úrovni. Stav zásob hotových výrobků se v průmyslových podnicích podle výsledků posledního konjunkturálního průzkumu také nezměnil. Očekávání podniků v průmyslu jsou v únoru mírně pesimistická. Respondenti například v příštích třech měsících předpokládají snížení tempa růstu výrobní činnosti při zachování stávajícího stavu zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou sice vyšší, ale pro období příštích šesti měsíců nepředpokládají podnikatelé v průmyslu oproti lednu výraznější změny. V meziročním srovnání je důvěra v odvětví průmyslu na stejné úrovni.

Celková důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se v únoru zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 4,7 bodu na hodnotu 79,7. Současná celková ekonomická situace stavebních podniků je podle výsledků aktuálního konjunkturálního průzkumu lepší, než tomu bylo v lednu. Poptávka po stavebních pracích se však v únoru meziměsíčně nezměnila. Respondenti sice očekávají v krátkodobém výhledu příštích tří měsíců mírnější pokles tempa stavební činnosti, ale zároveň začínají uvažovat o růstu zaměstnanosti. Podnikatelé ve stavebnictví i v souvislosti s nadcházející stavební sezónou očekávají v porovnání s lednem výrazné zlepšení vývoje ekonomické situace v období příštích tří i šesti měsíců. Vyšší důvěra v odvětví stavebnictví v tomto měsíci však stále zdaleka nedosáhla hodnot z února loňského roku.  

V odvětví obchodu se v únoru důvěra podnikatelů meziměsíčně velmi mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,3 bodu na hodnotu 104,0. Zástupci obchodních podniků zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci svých firem v porovnání s lednem o něco hůře. Stav zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Podnikatelé v obchodě ve výhledu vývoje ekonomické situace podniků v příštích třech měsících neočekávají výrazné změny, ale pro období příštích šesti měsíců jsou jejich očekávaní vyšší. Meziročně je celková důvěra v obchodě vyšší.

Důvěra v ekonomiku se ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) v únoru meziměsíčně snížila o 1,4 bodu na hodnotu 96,0. Podnikatelé ve službách zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci o něco lépe, než tomu bylo v lednu. Hodnocení únorové poptávky se ale snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnila. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se z pohledu podniků ve službách téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se mírně snížila. Oproti únoru 2016 je ale důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v únoru snížila. Indikátor spotřebitelské důvěry oproti lednu poklesl o 1,8 bodu na hodnotu 108,2. Z aktuálního průzkumu mezi respondenty vyplynulo, že se zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace v příštích dvanácti měsících. Obavy spotřebitelů z jejich vlastní finanční situace se meziměsíčně nezměnily. V porovnání s lednem mají spotřebitelé v úmyslu spořit o něco méně. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se v únoru po výrazně vyšším růstu v minulém měsíci téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.
Termín ukončení sběru dat: 17. 2. 2017
Navazující publikace: 070006-17 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
(https://csu.gov.cz/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 24. 3. 2017

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010