Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Konjunkturální průzkum - únor 2020

Důvěra podnikatelů i spotřebitelů se meziměsíčně mírně snížila

Kód: 070008-20

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti lednu poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 97,6. Indikátor důvěry podnikatelů se mírně snížil o 0,4 bodu na hodnotu 96,3. Indikátor důvěry spotřebitelů mírně poklesl o 0,7 bodu na hodnotu 104,1. Ve srovnání s únorem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů  a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,7 bodu na hodnotu 92,8. Hodnocení současné celkové poptávky se téměř nezměnilo. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně zvýšil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců zvýšení tempa růstu výrobní činnosti. V meziročním srovnání je ale důvěra v průmyslu nižší.
 
V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů oproti lednu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,9 bodu na hodnotu 119,0. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se meziměsíčně snížilo. Očekávání zaměstnanosti jsou stejná jako minulý měsíc. Meziročně je důvěra ve stavebnictví také nižší.
 
V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,8 bodu na hodnotu 102,1. Hodnocení celkové ekonomické situace se v porovnání s lednem zvýšilo. Stav zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší. Oproti únoru 2019 je důvěra v obchodě vyšší.
 
Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,7 bodu na hodnotu 96,7. Hodnocení celkové ekonomické situace se oproti minulému měsíci snížilo. Hodnocení současné celkové poptávky se téměř nezměnilo. Očekávání poptávky pro období příštích tří měsíců jsou v meziměsíčním srovnání stejná. Meziročně je důvěra ve vybraných službách také nižší. 
 
Mezi spotřebiteli se v únoru důvěra v ekonomiku meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,7 bodu na hodnotu 104,1. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se  pro období příštích dvanácti měsíců mírně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se meziměsíčně zvýšily. Úmysl spořit se téměř nezměnil. Obavy z růstu nezaměstnanosti se rovněž téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se meziměsíčně zvýšily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.
 
***
 
V lednu 2020 došlo ke změně bazického období pro výpočet bazických indexů hodnocených v rychlé informaci ČSÚ. Průměr roku 2005 se změnil na dlouhodobý průměr celé časové řady, jenž představuje metodicky vhodnější základnu pro posuzování úrovně současného sentimentu. Dlouhodobý průměr se bude přepočítávat jednou ročně a to vždy v termínu publikování rychlé informace za leden. Pro rok 2020 bylo bazické období vypočteno jako průměr údajů za období 2003 až 2019.
 
 
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 274052680, e-mail: juraj.lojka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr GfK
Termín ukončení sběru dat: 17. 2. 2020
Termín zveřejnění další RI: 24. 3. 2020
 

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.
 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010