Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Konjunkturální průzkum - únor 2013

Důvěra v ekonomiku se meziměsíčně zvýšila

Kód: r-1201-13
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v únoru zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s lednem zvýšil o 1,6 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšil vlivem zlepšení důvěry v průmyslu. Ve stavebnictví a v obchodě se důvěra snížila; ve vybraných odvětvích služeb se snížila mírně. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila. Ve srovnání s hodnotami v únoru 2012 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší; indikátor důvěry spotřebitelů je vyšší.

V průmyslu se v únoru hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů nezměnilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se nezměnilo také. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů snížily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce mírné zvýšení tempa výrobní činnosti a také tempa zaměstnanosti. Ve srovnání s lednem se očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců zvýšila, pro příštích šest měsíců se nezměnila. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci zvýšila, ale oproti hodnotám z února 2012 je stále nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v únoru snížilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti lednu snížilo mírně. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa stavební činnosti a pokles zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se oproti lednu snížila. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci snížila a je nižší než v únoru 2012.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti lednu nezměnilo. Zásoby se zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se mírně zvýšila. Celkově v únoru důvěra v obchodě meziměsíčně klesla a v meziročním srovnání je nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v únoru hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti lednu téměř nezměnilo. Hodnocení únorové poptávky se také téměř nezměnilo, ale její očekávání pro příští tři měsíce se snížilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců se snížila. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně mírně snížila a v meziročním srovnání je nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v únoru meziměsíčně zvýšil a v meziročním srovnání je také vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v únoru vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se oproti minulému měsíci téměř nezměnily. Úmysl spořit se téměř také nezměnil. Respondenti se nadále obávají růstu cen a neuvažují s pořizováním větších nákupů.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 19. 2. 2013
Navazující publikace: 1201-13 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 25. 3. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010