Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Národní účty - 1. čtvrtletí 2012

HDP v 1. čtvrtletí klesl meziročně o 0,7 %

Kód: r-5002-12
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl v 1. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu meziročně o 0,7 % a mezičtvrtletně o 0,8 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / poklesl v 1. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu v meziročním srovnání o 0,7 % a v porovnání s posledním loňským čtvrtletím o 0,8 %.

Předběžný odhad z 15. května, který signalizoval jednoprocentní pokles HDP, byl upřesněn s využitím později získaných informací z administrativních a částečně i statistických zdrojů o tvorbě odvětvově členěné přidané hodnoty, o výdajích na konečnou spotřebu a tvorbu kapitálu a o vývoji zahraničního obchodu. Na jejich základě byl upraven odhad přidané hodnoty za statisticky nešetřenou část ekonomiky a také úhrnný deflátor HDP, do nějž byly navíc promítnuty upřesněné informace o cenovém vývoji.

Úroveň HDP v 1. čtvrtletí byla v porovnání s údaji roku 2011 ovlivněna mimořádným poklesem objemu daní z produktů, zejména spotřební daně z tabákových produktů a daně z přidané hodnoty. Výrazný meziroční pokles úhrnu daní z produktů o 5,0 % měl negativní vliv na HDP v rozsahu 0,5 procentního bodu (p.b.). Propad objemu daní z produktů oproti loňskému poslednímu čtvrtletí o 7,7 % snížil mezičtvrtletní vývoj HDP dokonce o 0,8 p.b., neboť se zde navíc projevil vysoký loňský základ způsobený předzásobením tabákovými produkty koncem roku.

Příspěvky jednotlivých odvětví k vývoji nabídky a celkové hrubé přidané hodnoty (HPH) byly značně diferencované.
V meziročním srovnání se HPH snížila o 0,2 %, když nejvyšší poklesy, shodně o více než sedm procent, postihly stejně jako dříve stavebnictví a nově také finanční sektor, a v něm hlavně oblast pojišťovnictví. Snížení HPH zaznamenala i odvětví prodej a opravy motorových vozidel, maloobchod a výroba elektrických a optických přístrojů. Naopak dynamicky se vyvíjel již standardně zpracovatelský průmysl růstem o 2,7 % a v jeho rámci zejména odvětví výroba strojů a zařízení, dřevařský a papírenský průmysl a výroba nábytku.
Ve srovnání se 4. čtvrtletím minulého roku vzrostla HPH o 0,2 %. Přispěla k tomu zejména rostoucí výkonnost odvětví služeb a částečně i průmysl, jehož přínos však má klesající tendenci.

Struktura příspěvku poptávkových složek k vývoji HDP ve stálých cenách byla obdobná jako v předchozích čtvrtletích, avšak s tím rozdílem, že pozitivní příspěvek zahraničního obchodu (+ 2,1 p.b.) již nebyl schopen jako dříve pokrýt negativní vlivy výdajů na konečnou spotřebu (- 1,5 p.b.) a tvorbu kapitálu (- 1,3 p.b.).

Výdaje na konečnou spotřebu byly meziročně nižší o 2,1 %, z toho domácností o 2,9 % zejména v důsledku poklesu nákupů předmětů dlouhodobé spotřeby o 11,5 %. Snížily se i výdaje domácností na dopravu, rekreaci a kulturu. Výdaje na tvorbu fixního kapitálu vzrostly o 1,0 % při rostoucích výdajích na strojní vybavení a naopak klesajícím zájmu o dopravní prostředky. Růst salda zahraničního obchodu zbožím a službami byl zajištěn předstihem růstu vývozu (+ 6,5 %) před dovozem (+ 3,9 %).

Úhrnná cenová hladina měřená implicitním deflátorem HDP se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšila v průměru o 2,1 %, z toho výdajů domácností na konečnou spotřebu o 3,7 %, fixního kapitálu o 0,9 %, vývozu o 3,0 % a dovozu o 3,4 %.

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů, očištěná o vliv sezónnosti se meziročně ani mezičtvrtletně prakticky nezměnila, v ekonomice pracovalo v průměru 5 060 tisíc osob.

* * *

Zároveň s odhadem za 1. čtvrtletí byly zpřesněny ukazatele všech čtvrtletí roku 2011. Dílčí korekce HDP přitom nezměnily hodnoty publikované v březnu (s výjimkou 1. čtvrtletí, kde byl meziroční růst HDP zvýšen o 0,1 procentního bodu na 2,8 %).
_______________________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 5. června 2012
Internetové stránky ČSÚ: /produkty/hdp_cr
Termín zveřejnění další RI: 14. srpna 2012 (předběžný odhad HDP za 2. čtvrtletí 2012)Archiv