Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2015

Růst ve 2. čtvrtletí tažen domácí poptávkou

Kód: 050056-15

Hrubý domácí produkt byl ve 2. čtvrtletí meziročně vyšší o 4,4 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl o 1,0 %.

Česká ekonomika podle zpřesněného odhadu ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně i mezičtvrtletně významně rostla. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost*) vzrostl meziročně o 4,4 % a ve srovnání s prvním čtvrtletím tohoto roku se reálně zvýšil o 1,0 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) se zvýšila meziročně o 3,8 % a mezičtvrtletně o 0,9 %. Hospodářský růst byl rovnoměrněji rozprostřen mezi všechna odvětví tuzemské ekonomiky. Zpracovatelský průmysl vzrostl meziročně o 7,0 % a v porovnání s prvním čtvrtletím letošního roku o 1,1 %. Meziroční růst stavebnictví dosáhl tempa 3,1 %. Výraznějším tempem rostla i všechna odvětví služeb. Obchod, doprava a ubytování se zvýšily meziročně o 2,8 %, informační a komunikační činnosti o 4,4 % a profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti o 5,9 %.

Na straně poptávky posiluje vliv tvorby kapitálu podporovaný rostoucí spotřebou domácností. Mezičtvrtletní růst HDP byl z jedné třetiny tažen spotřebou domácností a ze dvou třetin investičními aktivitami. Meziročně byl příspěvek k růstu HDP rozložen rovnoměrněji a k růstu přispíval i zahraniční obchod.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností se meziročně zvýšily o 3,1 %. Podobně jako v předchozím čtvrtletí rostly výdaje na zboží dlouhodobé i krátkodobé spotřeby, stejně tak i služby. Mezičtvrtletně se spotřeba domácností zvýšila o 0,7 %. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí byly meziročně vyšší o 2,5 % a mezičtvrtletně o 0,5 %.

Investiční aktivita ve 2. čtvrtletí výrazně vzrostla. Tvorba fixního kapitálu byla vyšší meziročně o 5,9 % a mezičtvrtletně o 3,5 %. Na meziročním růstu fixního kapitálu se podílely zejména investice do staveb a infrastruktury, nicméně významně rostly i investice do strojů a zařízení. Změna zásob byla stejně jako v posledních čtvrtletích ovlivněna hlavně rostoucími zásobami materiálu a nedokončené výroby.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách bylo ve 2. čtvrtletí meziročně stabilní, díky zlepšující se bilanci služeb. Zahraniční poptávka tak byla stále významným faktorem růstu HDP. Vývoz i dovoz rostly téměř shodně, meziročně o 7,0 %, resp. o 7,1 %. Na růstu vývozu se tradičně nejvíce podílely dopravní prostředky, ale například i elektrická zařízení či pryže a plasty. Růst dovozu byl naopak tažen zejména stroji a elektrickými zařízeními, subdodávkami pro automobilový průmysl či kovodělnými a chemickými výrobky.

Rostoucí ekonomická aktivita se projevila i na trhu práce. Ve 2. čtvrtletí bylo v pojetí národních účtů zaměstnáno v průměru 5 170 tisíc osob, což představuje meziroční růst o 1,4 % a mezičtvrtletní o 0,2 %.

________________________________________________________________

*) Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 24. srpna 2015
Internetové stránky ČSÚ: https://csu.gov.cz/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 30. září 2015
(Čtvrtletní sektorové účty za 2. čtvrtletí 2015)

Archiv