Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2013

Mezičtvrtletní růst HDP upřesněn na 0,6 %

Kód: r-5002-13
Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí byl podle zpřesněného odhadu meziročně o 1,3 % nižší, ve srovnání s předchozím čtvrtletím naopak o 0,6 % vzrostl.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / podle zpřesněného odhadu klesl ve 2. čtvrtletí meziročně o 1,3 %. Pokles HDP za 1. čtvrtletí o 2,4 % se po dílčích upřesněních nezměnil, v úhrnu za 1. pololetí byl HDP meziročně nižší o 1,9 %. V mezičtvrtletním srovnání se HDP po poklesu v 1. čtvrtletí o 1,3 % ve 2. čtvrtletí naopak o 0,6 % zvýšil.

Vývoj HDP v posledních čtvrtletích poznamenala řada mimořádných vlivů, působících navíc nestejně dlouhou dobu:

- Dlouhodobě klesající investiční aktivita měla zásadní dopad na tvorbu zdrojů a užití HDP. Tvorba hrubého fixního kapitálu se v letošním 2. čtvrtletí ve srovnání s 1. čtvrtletím 2008, kdy kulminovala, snížila téměř o 23 %. Nedostatek zakázek pocítilo zejména odvětví stavebnictví, které v uplynulém čtvrtletí vytvořilo již o 13 % méně přidané hodnoty než ve 2. čtvrtletí 2010.

- Pokles nebo stagnace hospodářské aktivity v zemích našich hlavních obchodních partnerů v 1. čtvrtletí v důsledku ekonomické recese se výrazně negativně promítly do zahraniční poptávky, na jejímž vývoji je česká ekonomika značně závislá. Zahraniční obchod tak dočasně přestal být zdrojem ekonomického růstu. Ve 2. čtvrtletí se zahraniční poptávka v důsledku obnovené konjunktury zejména v Německu opět zvýšila a zajistila předstih růstu vývozu před dovozem s pozitivním vlivem na vývoj HDP.

- Neobvykle chladná a dlouhá zima v celém středoevropském regionu negativně poznamenala ekonomické aktivity, které jsou do značné míry závislé na počasí. Utrpěla tím v našich podmínkách tvorba hrubé přidané hodnoty (HPH) zejména, ale nejen v odvětví stavebnictví.

- Tvorba HDP byla zejména v mezičtvrtletním srovnání silně ovlivněna nerovnoměrným příspěvkem spotřební daně z tabákových výrobků. Předzásobení koncem minulého roku navýšilo tvorbu HDP v posledním loňském čtvrtletí s následným propadem zejména počátkem letošního roku. Zatímco HDP v 1. čtvrtletí klesl ve srovnání s posledním loňským čtvrtletím o 1,3 %, hrubá přidaná hodnota vyjadřující vývoj výkonnosti jednotlivých odvětví se snížila pouze o 0,4 %. Ve 2. čtvrtletí působil v mezičtvrtletním srovnání dopad předzásobení opačně, avšak s menší intenzitou.

Vývoj ve 2. čtvrtletí

Složky poptávky

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly meziročně o 0,8 % zejména v důsledku nízkého loňského základu. Oproti předchozímu čtvrtletí byly výdaje naopak o 0,5 % nižší. U domácností, kde výdaje meziročně vzrostly o 0,5 %, se zájem spotřebitelů soustředil ve větší míře než loni na produkty určené k dlouhodobé spotřebě, zejména na bytové vybavení a dopravní prostředky. Naopak produkty určené k rychlé spotřebě nakupovaly domácnosti méně než před rokem.

Tvorba kapitálu se meziročně snížila o 12,6 % a svým objemem zůstala zhruba na úrovni 1. čtvrtletí. Tvorba fixního kapitálu byla nižší meziročně o 6,2 % a mezičtvrtletně o 1,5 %, na poklesu se podílely všechny hlavní druhy investičních výdajů.
Tvorbu kapitálu negativně poznamenal vývoj zásob, které během 2. čtvrtletí poklesly v sezónně neupravených běžných cenách o 6,4 mld. Kč, zatímco ve stejném loňském čtvrtletí vzrostly o 9,6 mld. Kč.

K významné změně došlo ve vývoji zahraničního obchodu a jeho příspěvku k tvorbě HDP. Po dočasném poklesu v 1. čtvrtletí vzrostl vývoz meziročně o 2,0 %, zatímco dovoz pouze o 0,5 %. Aktivní saldo v běžných cenách se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšilo o 20,1 mld. Kč na 66,2 mld. Kč.

Struktura nabídky

Hrubá přidaná hodnota se meziročně snížila o 1,2 %, z toho ve zpracovatelském průmyslu o 1,3 %, ve stavebnictví o 3,7 %, v obchodě o 1,4 % a v činnostech v oblasti nemovitostí o 1,5 %. Výrazně pozitivní výsledek docílilo odvětví peněžnictví a pojišťovnictví nárůstem HPH téměř o 20 %. V mezičtvrtletním srovnání HPH vzrostla o 0,2 %.

Zaměstnanost

V tuzemsku bylo ve 2. čtvrtletí v pojetí národních účtů zaměstnáno v průměru 5 141 tisíc osob, což bylo o 1,3 % více než před rokem a o 0,5 % více než v 1. čtvrtletí.
_________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 29. srpna 2013
Internetové stránky ČSÚ: /2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další informace: 27. září 2013 (národní účty za 2. čtvrtletí 2013)Archiv