Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2013

Průměrná mzda reálně vzrostla o 0,1 %

Kód: r-3101-13
Ve 3. čtvrtletí 2013 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 1,3 %, reálně se zvýšila o 0,1 %. Medián mezd činil 21 331 Kč.

Ve 3. čtvrtletí 2013 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda * ) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 24 836 Kč, což je o 322 Kč (1,3 %) více než ve stejném období roku 2012. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,2 %, reálně tak došlo k nárůstu mzdy o 0,1 %. Objem mezd vzrostl o 0,1 %, počet zaměstnanců poklesl o 1,2 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 1,4 %, reálně o 0,2 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 0,8 %, reálně se snížila o 0,4 %.

Proti předchozímu čtvrtletí se průměrná mzda ve 3. čtvrtletí 2013 po očištění od sezónních vlivů zvýšila o 0,3 %.

Medián mezd (21 331 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 1,5 %, u mužů činil 23 197 Kč, u žen byl 19 061 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 10 837 Kč a 39 603 Kč.

V 1. až 3. čtvrtletí 2013 dosáhla průměrná mzda výše 24 622 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 182 Kč (0,7 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,5 %, reálně se mzda snížila o 0,8 %.
________________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj na trhu práce ve 3. čtvrtletí 2013


Poznámky
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v březnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trh u práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 26. 11. 2013
Navazující datová sada: e-3106-13 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 3. čtvrtletí 2013
/produkty/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-4-ctvrtleti-q21aaj0xqk
Termín zveřejnění další RI: 11. března 2014Archiv