Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2014

Průměrná mzda reálně vzrostla o 2,1 %

Kód: 110031-14
Ve 2. čtvrtletí 2014 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 2,3 %, reálně se zvýšila o 2,1 %. Medián mezd činil 21 385 Kč.

Ve 2. čtvrtletí 2014 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda * ) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 25 500 Kč, což je o 583 Kč (2,3 %) více než ve stejném období roku 2013. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období pouze o 0,2 %, reálně se tak mzda zvýšila o 2,1 %. Objem mezd vzrostl o 3,0 %, počet zaměstnanců o 0,6 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,5 %, reálně o 2,3 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 1,7 %, reálně o 1,5 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2014 po očištění od sezónních vlivů 0,2 %.

Medián mezd (21 385 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 2,0 %, u mužů činil 23 182 Kč, u žen byl 19 310 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 10 295 Kč a 41 037 Kč.

V 1. pololetí 2014 dosáhla průměrná mzda výše 25 159 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 692 Kč (2,8 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,2 %, reálně se mzda zvýšila o 2,6 %.
______________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj na trhu práce ve 2. čtvrtletí 2014


Poznámky
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v prosinci 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu prá ce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 22. 8. 2014
Navazující datová sada: 110024-14 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 2. čtvrtletí 2014
/produkty/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-1-ctvrtleti-2014-a65licc04i
Termín zveřejnění další RI: 4. prosince 2014Archiv