Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2013

Nízké mimořádné odměny srazily průměrnou mzdu

Kód: r-3101-13
Ve 4. čtvrtletí 2013 se průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství snížila proti stejnému období předchozího roku o 1,8 %, reálně poklesla o 2,9 %. Medián mezd činil 22 288 Kč.

Ve 4. čtvrtletí 2013 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda * ) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 26 637 Kč, což je o 484 Kč (1,8 %) méně než ve stejném období roku 2012. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,1 %, reálně se tak mzda snížila o 2,9 %. Objem mezd poklesl o 2,9 %, počet zaměstnanců o 1,2 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda snížila nominálně o 2,4 %, reálně o 3,5 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 0,8 %, reálně se snížila o 0,3 %.

Proti předchozímu čtvrtletí poklesla průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2013 po očištění od sezónních vlivů o 0,6 %.

Medián mezd (22 288 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 0,1 %, u mužů činil 24 330 Kč, u žen byl 20 029 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 10 546 Kč a 43 413 Kč.

V roce 2013 dosáhla průměrná mzda výše 25 128 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 16 Kč (0,1 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,4 %, reálně se mzda snížila o 1,3 %.

__________________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj na trhu práce ve 4. čtvrtletí 2013


Poznámky
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v červnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 27. 2. 2014
Navazující datová sada: e-3106-13 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 4. čtvrtletí 2013
/produkty/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-4-ctvrtleti-q21aaj0xqk
Termín zveřejnění další RI: 5. června 2014Archiv