Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2014

Mzdy zvolňují, roste však počet zaměstnanců

Kód: 110031-14
Ve 3. čtvrtletí 2014 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 1,8 %, reálně se zvýšila o 1,2 %. Medián mezd činil 21 521 Kč.

Ve 3. čtvrtletí 2014 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda * ) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 25 219 Kč, což je o 441 Kč (1,8 %) více než ve stejném období roku 2013. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,6 %, reálně se tak mzda zvýšila o 1,2 %. Objem mezd vzrostl o 2,5 %, počet zaměstnanců o 0,7 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 1,7 %, reálně o 1,1 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 1,9 %, reálně o 1,3 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2014 po očištění od sezónních vlivů 0,1 %.

Medián mezd (21 521 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 1,5 %, u mužů činil 23 492 Kč, u žen byl 19 215 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 10 457 Kč a 40 326 Kč.

V 1. až 3. čtvrtletí 2014 dosáhla průměrná mzda výše 25 179 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 608 Kč (2,5 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,3 %, reálně se mzda zvýšila o 2,2 %.
__________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Analýza ČSÚ - Komentář: Vývoj na trhu práce ve 3. čtvrtletí 2014


Poznámky
Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v březnu 2015.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Mgr. D. Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. J. Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 24. 11. 2014
Navazující datová sada: 110024-14 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 3. čtvrtletí 2014
/produkty/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-1-ctvrtleti-2014-a65licc04i
Termín zveřejnění další RI: 11. března 2015Archiv