Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2011

Pokračoval pozvolný růst mezd v podnikatelské sféře

Kód: r-3101-11
Ve 3. čtvrtletí 2011 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem proti stejnému období předchozího roku o 2,4 %, v podnikatelské sféře reálně vzrostla o 0,9 %, v nepodnikatelské reálně poklesla o 0,7 %.

* * *

Ve 3. čtvrtletí 2011 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 24 089 Kč, což je o 562 Kč (2,4 %) více než ve stejném období roku 2010. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,8 %, reálně mzda vzrostla o 0,6 %. Objem mezd vzrostl o 2,0 %, počet zaměstnanců poklesl o 0,3 %.
V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,7 %, reálně o 0,9 %, v nepodnikatelské sféře se zvýšila nominálně o 1,1 %, reálně se snížila o 0,7 %.

Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 3. čtvrtletí 2011 po očištění od sezónních vlivů o 0,5 %.

V 1. až 3. čtvrtletí 2011 dosáhla průměrná mzda výše 23 726 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 521 Kč (2,2 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,8 %, reálná mzda vzrostla o 0,4 %.

Analýza ČSÚ - Komentář k vývoji průměrné mzdy zaměstnancůPoznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: D. Hol ý, tel. 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: D. Holý, tel. 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování a modely ČSÚ – bližší metodické vysvětlivky uvedeny u tabulek v příloze
Termín ukončení zpracování: 29. 11. 2011
Specifické metodické poznámky: data jsou předběžná, zpřesněné údaje budou k dispozici v březnu 2012 .
Navazující výstupy: kód e-3106-11 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 3. čtvrtletí 2011 budou zveřejněny na /produkty/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-4-ctvrtleti-2011-0ce9tn4v1s v p rosinci 2011.
Termín zveřejnění další RI: 9. 3. 2012

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.Archiv