Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2010

Průměrná mzda vzrostla nominálně o 2,4 %, reálně o 1,2 %

Kód: r-3101-10
Ve 2. čtvrtletí 2010 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství o 2,4 % proti stejnému období předchozího roku, reálná mzda vzrostla o 1,2 %. Objem mezd vzrostl o 0,3 %, počet zaměstnanců se snížil o 2,0 %.
V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,7 %, reálně o 1,5 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 1,0 %, reálně poklesla o 0,2 %.

* * *

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství vzrostla ve 2. čtvrtletí 2010 proti předchozímu čtvrtletí po očištění od sezónních vlivů o 0,8 %.

Průměrná mzda činila 23 513 Kč, což je o 542 Kč (2,4 %) více než ve stejném období roku 2009. Spotřebitelské ceny se za 2. čtvrtletí 2010 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 1,2 %, reálná mzda vzrostla o 1,2 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 608 Kč (2,7 %) na 23 415 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,5 %. V nepodnikatelské sféře byl růst mezd nižší, průměrná mzda se zvýšila o 232 Kč (1,0 %) na 23 937 Kč, reálná mzda se snížila o 0,2 %.

Meziodvětvová mzdová diferenciace se ve 2. čtvrtletí 2010 proti stejnému období předchozího roku zvýšila. Variační koeficient průměrných mezd (podle sekcí CZ-NACE) vzrostl o 0,9 procentního bodu na 33,5 %.

Průměrná nominální mzda (podle sekcí CZ-NACE) poklesla v odvětvích „doprava a skladování“ (o 0,3 %), a „vzdělávání“ (o 0,2 %), nízký relativní růst byl zaznamenán v odvětvích „ubytování, stravování a pohostinství“ (o 0,2 %) a „administrativní a podpůrné činnosti“ (o 0,6 %). Nejvyšší růst vykázala odvětví „těžba a dobývání“ (o 10,4 %), „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“ (o 5,4 %) a „zdravotní a sociální péče“ (o 4,9 %). Nejvyšší nominální mzda (peněžnictví a pojišťovnictví) byla zhruba 3,6krát vyšší než nominální mzda nejnižší (ubytování, stravování a pohostinství).

V 1. pololetí 2010 dosáhla průměrná mzda výše 23 135 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 521 Kč (2,3 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,9 %, reálná mzda vzrostla o 1,4 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 528 Kč (2,3 %) na 23 055 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,4 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 468 Kč (2,0 %) na 23 482 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,1 %.

Analýza ČSÚ - Komentář k vývoji průměru mezd zaměstnancůPoznámky:
Kontaktní osoba: D. Holý, tel. 274052694, e-m ail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování a modely ČSÚ – bližší metodické vysvětlivky uvedeny u tabulek v příloze
Termín ukončení zpracování: 27. 8. 2010
Data jsou předběžná, zpřesněné údaje budou k dispozici v prosinci 2010 .
Navazující výstupy: kód 3106-10 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 2. čtvrtletí 2010 budou zveřejněny na /produkty/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-1-az-4-ctvrtleti-2010-xpoagw4zpo v září 201 0.

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.Archiv