Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2011

Výrazně diferencovaný mzdový vývoj

Kód: r-3101-11
Ve 2. čtvrtletí 2011 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 2,5 %, v nepodnikatelské sféře poklesla o 0,9 %.

* * *

Ve 2. čtvrtletí 2011 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství 23 984 Kč, což je o 574 Kč (2,5 %) více než ve stejném období roku 2010. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,8 %, reálně mzda vzrostla o 0,7 %. Objem mezd vzrostl o 2,7 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 0,2 %.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 3,2 %, reálně o 1,4 %, v nepodnikatelské sféře se snížila nominálně o 0,9 %, reálně o 2,7 %.

Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2011 po očištění od sezónních vlivů o 0,7 %.

V 1. pololetí 2011 dosáhla průměrná mzda výše 23 575 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 531 Kč (2,3 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,8 %, reálná mzda vzrostla o 0,5 %.

Analýza ČSÚ - Komentář k vývoji průměrné mzdy zaměstnanců
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: D. Holý, tel. 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: D. Holý, tel. 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování a modely ČSÚ – bližší metodické vysvětlivky uvedeny u tabulek v příloze
Termín ukončení zpracování: 28. 8. 2011
Specifické metodické poznámky: data jsou předběžná, zpřesněné údaje budou k dispozici v prosinci 2011 .
Navazující výstupy: kód e-3106-11 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 2. čtvrtletí 2011 budou zveřejněny na /produkty/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-4-ctvrtleti-2011-0ce9tn4v1s v září 2011.
Termín zveřejnění další RI: 5. 12. 2011


Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.Archiv