Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vývoj průměrných mezd zaměstnanců - 3. čtvrtletí 2011

Kód: a-3155-11
V České republice pokračovalo období velmi pozvolného, ale stabilizovaného růstu průměrné mzdy. V posledních osmi čtvrtletích osciloval mezičtvrtletní nominální růst po sezónním očištění mezi 0,1 až 0,9 %, přičemž v posledních dvou byl shodně půlprocentní. Meziročně se potom letošní mzdové nárůsty držely nad dvěma procenty, ve 3. čtvrtletí dosáhl 2,4 %.

Dalším důležitým faktorem pro mzdový vývoj byla zvyšující se cenová úroveň (inflace), která má dopad na vývoj reálné mzdy. Index spotřebitelských cen se ve 3. čtvrtletí 2011 dostal na 101,8 %. Celková průměrná reálná mzda tak ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostla o 0,6 %.

Pro zkoumání trhu práce je nutné si uvědomit, že vývoj byl silně diferencovaný z hlediska hospodářských odvětví. V některých průměrné mzdy výrazně rostly, v jiných nominálně dokonce klesaly. Pokles nalezneme – již tradičně – ve veřejné správě a obraně (-0,3 %), dále v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti (-0,2 %) a významně se snížila průměrná mzda také v profesních, vědeckých a technických činnostech (-3,1 %). Naopak nejvíce se dařilo v odvětvích zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (+4,5 %), činnosti v oblasti nemovitostí (+5,1 %) a ostatní činnosti (+6,1 %).

Také v druhém sledovaném profilu byl mzdový vývoj rozdílný: podnikatelská sféra zaznamenala vyšší růst průměrné mzdy (+2,7 %) než nepodnikatelská (+1,1 %), kde nominální nárůst nestačil na inflaci a proto zde došlo k dalšímu poklesu reálné mzdy o 0,7 %. Je třeba připomenout, že výplaty v nepodnikatelské sféře meziročně reálně klesají již od 2. čtvrtletí 2010. Průměrný plat v nepodnikatelské sféře tak byl ve 3. čtvrtletí 2011 o 126 Kč nižší než průměrná mzda v podnikatelské.

Na trend v průměrných mzdách spolupůsobí dva činitele: vývoj počtu zaměstnanců a vývoj objemu mzdových prostředků. Objem mezd se ve 3. čtvrtletí 2011 celkově zvýšil o dvě procenta, jde tedy o pozitivní trend. O tom bohužel nelze hovořit u druhého činitele. Evidenční počet zaměstnanců na přepočtené počty se ve 3. čtvrtletí 2011 celkově snížil o 0,3 % ke stejnému období předchozího roku, početně tedy o necelých 13 tisíc.

I zde byl odvětvově diferencovaný vývoj: k velkému propadu počtu zaměstnanců došlo ve stavebnictví (-6,4 %, tj. o cca 16 tisíc) a ve veřejné správě a obraně, povinném sociálním zabezpečení (-5,6 %, tj. o necelých 17 tis.), poklesla také zaměstnanost v ubytování, stravování a pohostinství (-3,5 %, tj. o 3,9 tis.) a relativně méně, avšak početně významněji v dopravě a skladování (-2,8 %, tj. o 7,1 tis.). Pozitivní bylo nabírání zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, kde nárůst o 2,7 % znamená zvýšení počtu zaměstnanců o 27,8 tis.

V třídění podle sektorů národního účetnictví byl také velmi rozdílný vývoj: zatímco v podnikatelské sféře došlo celkově meziročně k drobnému nárůstu počtu zaměstnanců o 0,1 %, početně o 3,9 tis., v nepodnikatelské sféře naopak jejich počet poklesl o 16,7 tisíce, tj. o 2,4 %.

* * *

Kumulativní údaje za 1. - 3. čtvrtletí 2011 ukazují celkově stagnaci u počtu zaměstnanců a růst průměrné mzdy o 2,2 % nominálně a 0,4 % reálně. Charakteristický byl rozpor mezi oběma sférami: v podnikatelské růst počtu zaměstnanců o 0,5 % a růst průměrné mzdy o 2,9 %, naopak v nepodnikatelské sféře pokles počtu zaměstnanců o 2,2 % a snížení průměrného platu o 0,5 %. Přetrvávající příznivý trend v podnikatelské sféře byl tedy demonstrován jak zvyšováním zaměstnanosti, tak meziročním zvýšením mezd, a jediným drobným kazem se zdá být snižování podílu přesčasové práce. Naopak v nepodnikatelské sféře byly oba hlavní činitele nepříznivé.

* * *

Minimální mzda se nezměnila od ledna 2007 a dosud činí 8 000 Kč.

Graf č. 1
Graf 1

A
Zemědělství, lesnictví a rybářství
B
Těžba a dobývání
C
Zpracovatelský průmysl
D
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
E
Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
F
Stavebnictví
G
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
H
Doprava a skladování
I
Ubytování, stravování a pohostinství
J
Informační a komunikační činnosti
K
Peněžnictví a pojišťovnictví
L
Činnosti v oblasti nemovitostí
M
Profesní, vědecké a technické činnosti
N
Administrativní a podpůrné činnosti
O
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
P
Vzdělávání
Q
Zdravotní a sociální péče
R
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S
Ostatní činnosti

Graf č. 2
Graf 2Archiv