Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vývoj průměrných mezd zaměstnanců - 2. čtvrtletí

Kód: q-3132-10Vývoj mezd je stále ještě poznamenán doznívající krizí na českém trhu práce. Zaměstnanost vyjádřená evidenčním počtem zaměstnanců na přepočtené počty ku stejnému období předchozího roku poklesla o 2,0 %, tj. o 78 tisíc, přičemž ovšem poslední období již naznačuje stabilizaci či obrat k růstu. Toho jsme svědky především v průmyslových odvětvích, naopak v některých tržních službách se dopady krize ukazují až v letošním roce (profesní, vědecké a technické činnosti nebo ubytování, stravování a pohostinství), a ve státním sektoru se projevují první účinky úsporných opatření.

Pokud jde o odpracovanou dobu, v průmyslu a dopravě, tedy odvětvích postižených hospodářskou krizí nejvíce, se meziročně zvýšil počet přesčasových hodin o třetinu, což svědčí o tom, že špatné časy mají tato odvětví již za sebou. V ostatních odvětvích toto bohužel neplatí.

V samotné oblasti mezd se již takřka vyčerpaly strukturální vlivy spojené s propouštěním, které v loňském roce výrazně zkreslovaly index směrem k růstu průměru na jednoho zaměstnance; indexy tak již věrněji zobrazují skutečný vývoj mzdové úrovně, přetrvává však efekt snižování nemocnosti. Nominálně byl nárůst průměru mezd (2,4 %) druhý nejnižší od roku 2000, a jen o 0,2 procentního bodu vyšší než v 1. čtvrtletí 2010. Objem mzdových prostředků se přitom takřka nezměnil (+ 0,3 %).

Vývoj reálné mzdy byl vedle růstu nominálních mezd ovlivněn stále ještě relativně nízkým růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ten dosáhl vrcholu v 1. čtvrtletí 2008 (7,4 %) a od té doby klesal, minima dosáhl ve 3. čtvrtletí 2009 (0,1 %), ve 4. čtvrtletí mírně vzrostl (0,4 %), v 1. čtvrtletí 2010 se inflace zvýšila o 0,7 % a ve druhém o 1,2 %.
Celková reálná mzda tak ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostla o 1,2 %. Podnikatelská sféra zaznamenala meziroční nárůst reálné mzdy o 1,5 %, v nepodnikatelské sféře již reálná mzda o 0,2 % poklesla. Nepodnikatelská sféra, která zaměstnává ve větší míře zaměstnance s vyššími stupni vzdělání, má dlouhodobě mírně vyšší průměr platů proti podnikatelské sféře, má ovšem také méně diferencované výdělky, a vývoj tu bývá méně bouřlivý.

Graf č. 1
Graf 1

Graf č. 2
Graf 2

Minimální mzda se nezměnila již od ledna 2007 a činí 8 000 Kč.

* * *

Za první pololetí 2010 se průměr mezd zvýšil nominálně o 2,3 %, a to jak v celém českém hospodářství, tak v podnikatelské sféře, v nepodnikatelské sféře vzrostl o 2,0 %. Reálná mzda se tak při indexu spotřebitelských cen 100,9 % zvýšila celkem o 1,4 %.

Z hlediska ekonomických činností došlo k meziročním nominálním poklesům průměru mezd u těch odvětví (sekce CZ-NACE), kde jsou dlouhodobě mzdové úrovně velmi vysoké: „profesní, vědecké a technické činnosti“ (o 3,7 %) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (o 0,2 %). Mírný pokles (o 0,1 %) byl rovněž zaznamenán v odvětví „doprava a skladování“, zde ale nominální průměr mezd dlouhodobě osciluje kolem celorepublikové úrovně. Naopak po propadu v loňském roce výrazně vzrostl průměr mezd u činnosti „těžba a dobývání“ (o 8,2 %), takže se dostal mírně nad úroveň 1. pololetí roku 2008. Trvale rostoucí je průměr mezd ve „zdravotní a sociální péči“ (o 6,0 %). Na třetím místě nalezneme odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ s 4,5 %; v žádných dalších odvětvích nebyl růst průměru mezd vyšší než čtyřprocentní.Archiv