Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Živočišná výroba - 4. čtvrtletí a rok 2021

Výroba masa na jatkách se v roce 2021 zvýšila o 2,6 %

Kód: 270149-21

Ve 4. čtvrtletí 2021 se vyrobilo 121 677 tun masa (+ 2,8 %), meziročně bylo zaznamenáno zvýšení u všech tří hlavních druhů masa. Ceny jatečných prasat nadále klesaly.
Celkově v roce 2021 dosáhla výroba masa v České republice 466 856 tun (+2,6 %), z toho bylo 72 552 tun (0,0 %) hovězího, 217 008 tun (+2,6 %) vepřového a 177 157 tun (+3,8 %) drůbežího. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat se mírně zvedly u jatečného skotu (+4,3 %) a jatečných kuřat (+1,8 %), zatímco ceny jatečných prasat byly výrazně pod úrovní roku 2020 (−16,3 %). Přímý nákup mléka se meziročně snížil (−2,0 %), nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací byl vyšší o 1,2 %.

Porážky a výroba masa
Ve 4. čtvrtletí bylo vyrobeno 19 497 tun hovězího masa, meziročně jen o málo více (+0,7 %). Na tomto výsledku se podílely zejména zvýšené porážky krav (27,1 tis. ks; +2,8 %), které kompenzovaly nižší porážky býků (26,5 tis. ks; −2,5 %).
Výroba vepřového masa se zvýšila na 56 128 tun (+1,7 %), přičemž bylo poraženo 605,8 tis. prasat (+1,1 %), z toho bylo 13,5 tis. prasnic (+18,4 %).
V tomto čtvrtletí bylo na jatka dodáno 70 782 tun drůbeže, což představuje výrobu 46 012 tun drůbežího masa (+5,1 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny jatečného skotu se meziročně zvýšily o 10,8 %, z toho ceny jatečných býků o 7,4 %, ceny jatečných krav o 16,0 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 48,55 Kč/kg v živém nebo 88,37 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny jatečných prasat se stále držely pod úrovní srovnatelného období loni (−6,0 %) a dosáhly průměrných 25,15 za kg živé hmotnosti nebo 32,70 Kč za kg v mase. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí dostali zemědělci o dalších 3,1 Kč za kg jatečné hmotnosti méně než ve čtvrtletí předcházejícím.
Ceny jatečných kuřat se meziročně zvýšily o 4,0 %. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 23,28 Kč za kg v živém. 

„V důsledku dlouhodobého přebytku vepřového masa na evropském trhu se ceny jatečných prasat drží pod hranicí 30 Kč/kg živé hmotnosti už 18 měsíců v řadě. Během roku 2021 na to chovatelé reagovali omezováním stavů prasnic, které vyřazovali z chovu na jatka. Porážky prasnic se meziročně zvýšily o 8,9 % za celý rok a o 18,4 % za poslední čtvrtletí,“ říká Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 4. čtvrtletí bylo nakoupeno od tuzemských producentů 745 095 tis. litrů mléka (0,0 %), z toho nákup mlékáren činil 647 971 tis. litrů (+2,6 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka meziročně vzrostly o 9,5 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q byla 9,32 Kč.


Rok 2021

„Výroba masa nepřetržitě roste již čtvrtým rokem. V roce 2021 se zvýšila o 2,6 %, z toho nejvíce vzrostla výroba drůbežího masa následovaná masem vepřovým. Hovězího se vyrobilo stejně jako v roce 2020. Jatečná zvířata ze zemědělských podniků byla v minulém roce také ve větší míře vyvezena do zahraničí, zejména hovězí dobytek,“ sdělil Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Skot a hovězí maso
V roce 2021 bylo na jatkách poraženo 235,3 tis. ks skotu (+0,3 %) a bylo vyrobeno 72 552 tun hovězího masa (0,0 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se vzhledem k  roku 2020 mírně zvýšily (+4,3 %), a to ve všech významných kategoriích: ceny jatečných býků o 3,2 %, jatečných jalovic o 5,4 % a jatečných krav o 6,5 %. Průměrná cena, za kterou prodávali chovatelé vykrmené býky, byla 46,84 Kč za kg v živém nebo 85,25 Kč za kg jatečné hmotnosti.
Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice se v roce 2021 s živým skotem obchodovalo více než v předcházejícím roce. Dovoz živého skotu byl vzhledem k vývozu nevýznamný. Vyvezeno bylo 228,6 tis. ks (+3,1 %), z toho 71,0 tis. ks (+7,9 %) bylo určeno k porážce a 144,8 tis. ks (+2,7 %) k dalšímu chovu. V živých jatečných zvířatech se vyvezlo 24 448 tun masa, což je třetina roční produkce masa v České republice. Vývoz živého skotu posílil především do již zavedených zemí určení: do Španělska (telata), Turecka (mladý skot) a Německa (skot k porážce).
Schodek pohybu zboží přes hranice u komodity hovězí maso se ve sledovaném období meziročně prohloubil na 28 181 tun vlivem zvýšeného dovozu (40 483 tun; +9,8 %) a sníženého vývozu (12 302 tun; −7,2 %). Nárůst dovozu byl zaznamenán u hovězího masa především z Polska.

Prasata a vepřové maso
V roce 2021 bylo v ČR poraženo 2 348,6 tis. prasat (+3,0 %) a vyrobeno 217 008 tun vepřového masa (+2,6 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly v roce 2021 hluboko pod úrovní roku předcházejícího (−16,3 %) a dosáhly průměrné hodnoty 26,47 Kč/kg v živém nebo 34,41 Kč v mase.
Pohyb zboží přes hranice u komodity živá prasata se meziročně snížil na straně dovozu (98,3 tis. ks; −3,5 %) a zvýšil na straně vývozu (432,2 tis. ks; +4,6 %). Mladých prasat o průměrné hmotnosti 27,6 kg se vyvezlo 180,9 tis. ks. Vývoz těchto prasat tak dosáhl dvojnásobku jejich dovozu. Vývoz jatečných prasat stoupl na 247,8 tis. ks (+3,7 %). Jejich jatečná hmotnost odpovídala desetině roční produkce vepřového masa v ČR. Mladá prasata se ve zvýšené míře vyvážela do Rakouska, jatečná našla větší uplatnění v Polsku.
Schodek pohybu zboží přes hranice u komodity vepřové maso se mírně prohloubil tím, že se dovoz zvýšil na 281 790 t (+4,2 %), přestože vývoz se také navýšil (34 903 t; +6,1 %). Největší zvýšení dovozu vepřového masa bylo zaznamenáno u Německa a Belgie, poklesl dovoz ze Španělska a Nizozemska.

Drůbež a drůbeží maso
V roce 2021 bylo na jatka dodáno 272 614 tun drůbeže, což představuje výrobu 177 157 tun drůbežího masa s mírným meziročním navýšením o 3,8 %.
Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla v roce 2021 mírně vyšší než v předcházejícím roce (+1,8 %). Během roku se s malými odchylkami pohybovala kolem 23,11 Kč/kg živé hmotnosti.
Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se s komoditou živá drůbež meziročně obchodovalo méně, zvláště s jednodenními mláďaty. Obrat obchodu vyjádřený počtem zvířat se snížil u drůbežích mláďat o 7,3 %, přičemž jejich vývoz klesl na 90,4 mil (−6,0 %). Tím zůstal v ČR k dispozici větší počet zvířat určených pro výkrm. Vývoz vykrmených kuřat a slepic k porážce se také mírně zvýšil (na 20 427 tun; +4,4 %), a to zhruba na množství, které odpovídá měsíční produkci drůbežího masa v ČR.
Ve sledovaném období se snížil schodek obchodu s drůbežím masem. Pohyb zboží přes hranice zaznamenal snížení na 103 205 tun (−8,9 %) na straně dovozu a zvýšení na 19 342 tun (+23,5 %) na straně vývozu. Omezení dovozu drůbežího masa se týkalo především Polska a Německa, naopak vyšší vývozy směřovaly např. do Bulharska, ale také Polska.

Mléko a mléčné výrobky
V roce 2021 bylo nakoupeno přímo od tuzemských producentů 3 046,5 mil. litrů mléka (−2,0 %), z toho nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací činil 2 645,0 mil. litrů (+1,2 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka dosáhly v roce 2021 průměrné hodnoty 8,96 Kč za litr mléka v třídě jakosti Q (+4,7 %). Nejvíce stoupaly v závěru roku a v prosinci dosáhly maxima 9,62 Kč/litr.
Pohyb zboží přes hranice pro komoditu mléko a mléčné výrobky vykázal přebytek meziročně nižší než v roce 2020. Dovezeno bylo 295,1 tis. tun (+4,5 %) mléka a mléčných výrobků, vývoz klesl na 1 119,7 tis. tun (−1,4 %). Obchod se zakysanými mléčnými výrobky byl v přebytku 21 609 tun, podobně jako v předcházejícím roce, zatímco schodek obchodu se sýry a tvarohem se snížil na 35 445 tun. Zvýšený dovoz mléka se uskutečnil ze Slovenska, naopak meziročně méně mléka se vyvezlo do Polska, ale také na Slovensko.


Poznámky:

Publikované údaje (s výjimkou statistiky pohybu zboží přes hranice) jsou definitivní.
Údaje o dodávkách drůbeže na jatka a nákupu mléka vycházejí ze statistického zjišťování Ministerstva zemědělství ČR.
Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU (Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovaní příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí pod prahem 12 mil. Kč.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@csu.gov.cz
Zdroje dat:
Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1−12)
Veřejná databáze ČSÚ: Ceny v zemědělství (tab. Indexy cen zemědělských výrobců, tab. Průměrné ceny zemědělských výrobků)
Databáze ČSÚ – Pohyb zboží přes hranice
Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12
Ukončení sběru dat: 30.1.2022
Související publikace: Porážky hospodářských zvířat: https://csu.gov.cz/produkty/porazky-hospodarskych-zvirat-prosinec-2021
Termín zveřejnění další RI: 11. 5. 2022

 

Archiv