Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Živočišná výroba - 3. čtvrtletí 2023

Výroba masa klesla

Kód: 270149-23

Ve 3. čtvrtletí došlo k dalšímu snížení výroby masa, meziročně o 5,7 %. K největšímu poklesu došlo opět ve výrobě vepřového (−8,5 %). V tomto období mírně klesla i výroba drůbežího (−4,8 %), zatímco hovězího se vyrobilo přibližně stejně jako ve 3. čtvrtletí loňského roku (+0,9 %). Přímý nákup mléka od producentů se meziročně zvýšil o 1,3 %.


Výroba masa a nákup mléka

Ve 3. čtvrtletí bylo na jatkách vyrobeno 16 295 tun hovězího masa (+0,9 %). Poraženo bylo celkem 53,3 tis. ks skotu (+0,7 %), z toho 25,6 tis. krav (+4,7 %), 20,3 tis. býků (5,4 %) a 5,5 tis. jalovic (+7,4 %).
Vepřového masa se vyrobilo 46 231 tun (−8,5 % meziročně), což bylo o 3 670 tun méně než v minulém čtvrtletí. Porážky prasat se propadly na 504,8 tis. ks (−8,4 %).
Na jatka bylo dodáno 63 853 tun drůbeže, což odpovídá 41 489 tunám (−4,8 %) drůbežího masa.
Od tuzemských producentů bylo ve 3. čtvrtletí nakoupeno 784 966 tis. litrů (+1,3 %) mléka.

„Výroba masa klesá postupně od začátku roku 2022, nejvíce vepřového. Odhadované množství vepřového masa určeného k domácí spotřebě bylo i díky poklesu dovozu meziročně nižší o 5 %,“ uvedla Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.


Ceny zemědělských výrobců

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu meziročně mírně klesly o 1,5 %. Chovatelé dostali v průměru 57,00 Kč/kg v živém nebo 103,70 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny jatečných prasat se dále držely nad úrovní cen 3. čtvrtletí v loni (+24,0 %). Průměrná cena dosáhla 43,60 Kč za kg živé hmotnosti nebo 56,67 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 2,60 Kč za kg v mase více než ve 2. čtvrtletí.
Ceny jatečných kuřat byly vzhledem ke stejnému období v loni jen mírně vyšší (+1,7 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 29,79 Kč za kg v živém.
Ceny zemědělských výrobců mléka byly vzhledem ke zvýšené základně v loňském 3. čtvrtletí meziročně o 12,3 % nižší. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 10,12 Kč a byla o 1,47 Kč za litr nižší než ve 2. čtvrtletí.


Detailnější informace o výrobě masa ve 3. čtvrtletí 2023 naleznete v doplňující informaci k RI Živočišná výroba.


________________

Poznámky:

Publikované údaje jsou definitivní.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@csu.gov.cz
Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1−12)
Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12
Ukončení sběru dat: 25.10. 2023
Související publikace: Porážky hospodářských zvířat - září 2023
Termín zveřejnění další RI: 8. 2. 2024

Archiv