Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2022

Poklesla výroba masa

Kód: 270149-22

V 1. čtvrtletí 2022 se meziročně snížila výroba masa o 1,5 % na 111 669 tun, z toho nejvíce klesla výroba hovězího (17 435 tun; 2,3 %). Vepřového masa bylo vyrobeno 52 710 tun (1,0 %) a drůbežího 41 502 tun (1,6 %).

„Z výsledků živočišné výroby za 1. čtvrtletí letošního roku vystupuje do popředí nižší výroba masa a zvláště u prasat již znatelný pokles stavů. Pro chovatele prasat je to důsledek neudržitelného rozdílu mezi tempem růstu cen vstupů a cen, za které svou výrobu prodávají,“ říká Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Výroba masa a nákup mléka
V 1. čtvrtletí meziročně poklesla výroba hovězího masa na jatkách na 17 435 tun (2,3 %). K dosažení této výroby bylo poraženo 56,1 tis. ks skotu (−3,2 %). Z toho bylo 22,5 tis. býků (6,8 %), 25,1 tis. krav (+0,9 %) a 6,5 tis. jalovic (6,1 %), což odráží nižší stavy skotu ve výkrmu na počátku 1. čtvrtletí, pokles dovozu a mírné zvýšení vývozu jatečných zvířat určených k porážce.
Vepřového masa se vyrobilo 52 710 tun (1,0 %). Porážky prasat se meziročně snížily na 558,8 tis. ks (−2,2 %). Prasat z výkrmu se porazilo o 3,3 % méně, zatímco porážky prasnic se rapidně zvedly na 17,1 tis. ks (+52,8 %). To se odrazilo ve výrazném snížení jejich stavů a k 1. 4. 2022 se v ČR chovalo nebývalých 80,8 tis. prasnic, tj. o 10,7 % méně než před rokem.
Drůbežího masa se vyrobilo 41 502 tun (1,6 %), což odpovídá 63 897 tunám drůbeže dodané k porážce na jatkách.
Od tuzemských producentů bylo za 1. čtvrtletí nakoupeno 770 975 tis. litrů mléka (+2,2 %), z toho nákup mlékáren činil 670 536 tis. litrů (+2,6 %).

Ceny zemědělských výrobců
Ceny výrobců jatečného skotu se meziročně vzrostly o 16,2 %, z toho ceny jatečných býků o 12,9 %, ceny jatečných krav o 22,1 % a jatečných jalovic o 17,8 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 51,58 Kč/kg v živém nebo 93,88 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny jatečných prasat se i nadále držely dlouhodobého minima, ale vzhledem k nízké srovnávací základně se meziročně zvýšily o 1,1 %. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí zemědělci dostali průměrně 25,59 Kč za kg živé hmotnosti nebo 33,26 Kč za kg v mase.
Ceny jatečných kuřat si zachovaly trend mírného meziročního navýšení (+1,7 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 23,66 Kč za kg v živém.
Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvedly o 14,0 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q přesáhla hranici 10 Kč o 1 haléř.

Detailnější informace o výrobě masa v 1. čtvrtletí 2022 naleznete v doplňující informaci k RI Živočišná výroba.

______________________
Poznámky:
Publikované údaje jsou definitivní.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail:
radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@csu.gov.cz
Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 112)
Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12
Ukončení sběru dat: 25. 4. 2022
Související publikace: Porážky hospodářských zvířat:
https://csu.gov.cz/produkty/porazky-hospodarskych-zvirat-brezen-2022
Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 2022

 

Archiv