Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Předběžný odhad čtvrtletního HDP - 1. čtvrtletí 2010

HDP v 1. čtvrtletí vzrostl meziročně o 1,2 %

Kód: r-5001-10
Hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, vzrostl v 1. čtvrtletí meziročně o 1,2 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím 2009 o 0,2 %. Celková zaměstnanost se naopak snížila meziročně o 2,0 % a proti předchozímu čtvrtletí o 0,8 %.

* * *

V 1. čtvrtletí vzrostl podle předběžného odhadu hrubý domácí produkt proti stejnému období loňského roku o 1,2 % (v reálném vyjádření a po očištění o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní). Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byl HDP větší o 0,2 %. Na meziroční i mezičtvrtletní vývoj hrubé přidané hodnoty měl pozitivní vliv především zpracovatelský průmysl, naopak negativně se vyvíjelo odvětví stavebnictví.

Zatímco HDP v uplynulém čtvrtletí rostl, celková zaměstnanost v pojetí národních účtů dále klesala. K jejímu meziročnímu i mezičtvrtletnímu snížení o 2,0 %, resp. 0,8 % přispěl zejména zpracovatelský průmysl, a to jak svou vahou, tak i rozměrem poklesu. Ve většině ostatních odvětví zůstává i nadále zaměstnanost v zásadě stabilizovaná.

* * *

Předběžný odhad byl sestaven na základě dílčích informací ze statistických zjišťování. Údaje z administrativních zdrojů, zejména z podkladů Ministerstva financí, byly tentokrát k dispozici ve velmi omezeném rozsahu. Standardní odhad tvorby a užití HDP bude zveřejněn 9. června.
Kontakt: Ing. Jan Heller, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@csu.gov.czArchiv