Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2014

HDP v roce 2014 vzrostl o 2,0 %

Kód: 050055-14


Hrubý domácí produkt vzrostl podle předběžného odhadu ve 4. čtvrtletí meziročně o 1,3 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,2 %. V roce 2014 se HDP zvýšil o 2,0 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost*/ vzrostl ve 4. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 1,3 %, ve srovnání s 3. čtvrtletím se zvýšil o 0,2 %. Hrubá přidaná hodnota se zvýšila meziročně o 2,4 %, mezičtvrtletně bylo tempo růstu srovnatelné s předchozím čtvrtletím. Významně k němu přispěl zpracovatelský průmysl, zejména výroba dopravních prostředků a strojů a zařízení. Na meziroční zpomalení růstu HDP měla vliv vyšší srovnávací základna a především vysoký výběr spotřebních daní z tabákových výrobků na konci roku 2013, způsobený předzásobením, které se v roce 2014 již neopakovalo.

Meziroční růst HDP v roce 2014 o 2,0 % byl tažen zejména zahraniční poptávkou. K růstu významně přispěla i domácí poptávka po investičním zboží a konečná spotřeba domácností.

Zaměstnanost v pojetí národních účtů ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,8 % a mezičtvrtletně o 0,4 %. Ve srovnání s předchozím rokem byla zaměstnanost v roce 2014 vyšší o 0,4 %.
____________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 10. února 2015
Internetové stránky ČSÚ: /2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 27. února 2015 (Tvorba a užití HDP za 4. čtvrtletí 2014)

Archiv