Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2012

HDP v roce 2012 klesl o 1,1 %

Kód: r-5001-12
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl ve 4. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 1,7 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,2 %. V ročním úhrnu byl HDP o 1,1 % nižší než v roce 2011, meziroční pokles se v průběhu roku postupně prohluboval.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / poklesl ve 4. čtvrtletí podle předběžného odhadu, založeného na dílčích statistických a administrativních datových zdrojích, meziročně o 1,7 % a ve srovnání se 3. čtvrtletím o 0,2 %.
Meziroční i mezičtvrtletní vývoj negativně ovlivnilo, stejně jako v průběhu celého roku, odvětví stavebnictví doplácející na nízkou investiční aktivitu podnikatelského i vládního sektoru. K poklesu v uplynulém čtvrtletí navíc výrazně přispěl i zpracovatelský průmysl a v jeho rámci především výroba dopravních prostředků. Horší výsledky než v posledním čtvrtletí roku 2011 zaznamenala i odvětví zemědělství a podnikatelských služeb.
Naopak pozitivně ovlivnil vývoj HDP nárůst spotřební daně z tabákových výrobků v důsledku předzásobení souvisejícího se zvýšením daňové sazby v roce 2013.
Příspěvek jednotlivých složek poptávky k vývoji HDP byl značně diferencovaný – pozitivní vliv zahraničního obchodu nebyl schopen kompenzovat pokles výdajů na konečnou spotřebu domácností a na tvorbu fixního kapitálu.

V úhrnu za rok 2012 se HDP ve stálých cenách snížil o 1,1 %, když mezičtvrtletně postupně klesal ve všech čtyřech čtvrtletích.
Úrovně tvorby hrubé přidané hodnoty nedosáhla ve srovnání s rokem 2011 zejména odvětví stavebnictví, zemědělství a také peněžnictví a pojišťovnictví. Negativně přispěl k poklesu HDP též vývoj daní z produktů, jejichž meziroční pokles se přiblížil ke dvěma procentům. Naopak pozitivní byl (s výjimkou 4. čtvrtletí) příspěvek zpracovatelského průmyslu.
Na poptávkové straně ekonomiky se na celkovém poklesu podílely především domácnosti snížením výdajů ve stálých cenách o více než 3 %. Nižší než v předchozím roce byla i tvorba hrubého fixního kapitálu. Pozitivně naopak působil v průběhu celého roku vývoj zahraničního obchodu, kde celkový růst vývozu o 4,3 % byl o 2 procentní body vyšší než zvýšení dovozu.
______________________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů,
tel. 274 052 865, e-m ail: jan.heller@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 13. února 2013
Internetové stránky ČSÚ: /2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 11. března 2013 (národní účty za 4. čtvrtletí a rok 2012)Archiv