Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2020

HDP klesl meziročně o 5,8 %

Kód: 050055-20

Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí meziročně o 5,8 %, mezičtvrtletně vzrostl o 6,2 %.

Tuzemská ekonomika ve třetím čtvrtletí zmírnila svůj propad, mezičtvrtletně došlo díky nízké srovnávací základně k jejímu růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost1 byl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 5,8 % nižší než ve stejném čtvrtletí předchozího roku a v porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl o 6,2 %.

Negativní meziroční vývoj HDP byl způsoben především poklesem tvorby kapitálu a nižší spotřebou domácností. K poklesu hrubé přidané hodnoty (HPH) došlo ve většině odvětví národního hospodářství. Negativní vliv na snížení HPH měl zejména vývoj v průmyslu a ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

Zaměstnanost2 klesla oproti stejnému čtvrtletí loňského roku o 1,7 % a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,1 %.

___________________
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 27. října 2020
Internetové stránky ČSÚ: https://csu.gov.cz/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI:
1. prosince 2020
(Tvorba a užití HDP za 3. čtvrtletí 2020)1 Všechny uváděné údaje jsou očištěny o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
2 V pojetí národních účtů.

Archiv