Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - srpen 2015

Kód: 250146-15

Míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných ve skupině 15–64letých) očištěná od sezónních vlivů v srpnu 2015 dosáhla 70,7 % a oproti srpnu 2014 se zvýšila o 1,5 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 78,1 %, míra zaměstnanosti žen 63,1 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 47,8 %, ve věku 30‑49 let 85,6 % a ve skupině osob 50–64letých 67,4 %.


Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v srpnu letošního roku 5,1 % a meziročně se snížila o 0,9 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 4,3 %, míra nezaměstnanosti žen 6,2 %.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Věkový interval 65–74 let se vyznačuje nízkým počtem nezaměstnaných osob, proto byla vykázána i mírně nižší obecná míra nezaměstnanosti, která v srpnu 2015 u 15–74letých činila 5,0 %. Údaje za Českou republiku vycházejí z měsíčních údajů výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).

Přílohové tabulky obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce od roku 1993 a sezónně očištěné absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob. Procesem sezónního očišťování se prokládá celá časová řada.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:  Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ilona Nováková, tel.: 274054380, e-mail: ilona.novakova@csu.gov.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2015 a predikce vývoje v prvních osmi měsících roku 2015.
Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 18. 9. 2015 / 24. 9. 2015
Termín zveřejnění další RI: 30. 10. 2015

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013