Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červen 2013

Kód: r-3103-13
Míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných ve skupině 15-64letých), očištěná od sezónních vlivů, dosáhla v červnu letošního roku 67,8 % a proti červnu 2012 se zvýšila o 1,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 75,9 %, míra zaměstnanosti žen 59,6 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15-29 let, očištěná od sezónních vlivů, činila 44,6 %, ve věku 30-49 let 84,7 % a ve skupině osob 50-64letých 62,7 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných), očištěná od sezónních vlivů, dosáhla v červnu 2013 6,8 % a meziročně se snížila o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů, očištěná od sezónních vlivů, dosáhla 5,6 %, míra nezaměstnanosti žen 8,2 %.

Míra ekonomické aktivity 15-64letých (podíl zaměstnaných a nezaměstnaných v této věkové skupině), očištěná od sezónních vlivů, dosáhla 72,8 % a proti červnu 2012 se zvýšila o 1,4 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (80,4 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 15,3 procentního bodu.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy dnes uveřejní srovnatelnou měsíční míru nezaměstnanosti. Údaje za Českou republiku vycházejí z měsíčních údajů výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).

Rychlá informace obsahuje metodicky konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce od roku 1998.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@csu.gov.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2013 a predikce vývoje v prvním pololetí roku 2013. Výsledky jsou převáženy na celkovou populaci ČR.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 18. 7. 2013 / 23. 7. 2013
Termín zveřejnění další RI: 30. 8. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013