Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - prosinec 2017

Míra nezaměstnanosti klesla na 2,4 %

Kód: 250146-17

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v prosinci loňského roku 74,4 % a oproti prosinci 2016 se zvýšila o 1,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,7 %, míra zaměstnanosti žen 66,9 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 49,5 %, ve věku 30–49 let 87,8 % a ve skupině osob 50–64letých 73,7 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v prosinci loňského roku 2,4 % a meziročně se snížila o 1,3 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,0 %, míra nezaměstnanosti žen 2,9 %.

Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,2 % a proti prosinci 2016 se zvýšila o 0,4 procentního bodu.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v prosinci 2017 u 15–74letých v České republice činila 2,3 %, přičemž údaje vycházejí z výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc.

Přílohové tabulky obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce od roku 1993 a sezónně očištěné absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob. Procesem sezónního očišťování se prokládá celá časová řada.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail:
dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Ilona Mendlová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274054380, e-mail: ilona.mendlova@csu.gov.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2017 a predikce vývoje v dalších dvanácti měsících. 
Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 2
6. 1. 2018 / 29. 1. 2018
Termín zveřejnění další RI: 1. 3. 2018

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013