Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Služby - 3. čtvrtletí 2010

Další odvětví služeb následovala růst dopravy

Kód: r-9001-10
Ve 3. čtvrtletí klesly tržby ve službách po očištění o sezónní vlivy a pracovní a kalendářní dny reálně mezičtvrtletně o 0,2 %. Meziročně po očištění o pracovní dny (letos bylo o jeden pracovní den méně než loni) naopak vzrostly o 0,7 %, bez očištění jen o 0,2 %. Nejvíce se tržby zvýšily opět v dopravě a skladování, s mírným růstem se přidaly i informační a komunikační činnosti a administrativní a podpůrné činnosti.

* * *

Ve 3. čtvrtletí klesly tržby ve službách po očištění o sezónní vlivy a pracovní a kalendářní dny reálně mezičtvrtletně o 0,2 %. Meziročně po očištění o pracovní dny (letos bylo o jeden pracovní den méně než loni) naopak vzrostly o 0,7 %, bez očištění jen o 0,2 %. Nejvíce se tržby zvýšily opět v dopravě a skladování, s mírným růstem se přidaly i informační a komunikační činnosti a administrativní a podpůrné činnosti.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
  • za dopravu a skladování vzrostly o 2,8 % a potvrdily tak změnu trendu započatou již v 1. čtvrtletí 2010. Ke zvýšení stejnou měrou přispěla pozemní a potrubní doprava spolu se skladováním a vedlejšími činnostmi v dopravě (shodně 1,9 p.b.). Jediné odvětví, které zaznamenalo pokles tržeb, byla letecká doprava (o 14,2 %);
  • v ubytování, stravování a pohostinství klesají již jedenáct čtvrtletí, tentokrát o 2,0 %. Pokles ovlivnilo především stravování a pohostinství. Naopak v ubytování se tržby za 3. čtvrtletí poprvé zvýšily o 2,3 %, k čemuž přispěl mimo jiné růst počtu přenocování v hotelech vyšších kategorií;
  • za informační a komunikační činnosti vzrostly po pěti čtvrtletích meziročního poklesu, ale jen o 0,4 %, protože v objemově nejvýznamnějších telekomunikačních činnostech se snížily o 4,4 %. Nejrychleji rostly tržby za tvorbu televizních a rozhlasových programů a vysílání (o 10,4 %), kde mohlo mít částečně vliv i zavedení tzv. product placement, tj. zpoplatnění reklamních sdělení umisťovaných přímo do jednotlivých pořadů. Nejvíce k růstu přispěly činnosti v oblasti informačních technologií (1,5 p.b.), a to při zvýšení tržeb o 5,2 %. Informační činnosti (kam patří např. tiskové agentury a webové portály) zaznamenaly zvýšení tržeb o 5,0 % a vydavatelské činnosti o 2,5 %;
  • za činnosti v oblasti nemovitostí se opět snížily (o 5,7 %). V objemově významnější podskupině pronájmu nemovitostí klesly tržby o 3,6 %, v realitních kancelářích o 9,5 %;
  • za profesní, vědecké a technické činnosti2) se snížily o 1,3 %. Nejvýrazněji (o 14,4 %) klesly tržby za tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (kam patří zejména fotografické, tlumočnické a návrhářské služby) a činnosti řízení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 10,4 %), projevilo se i snížení realizovaných právních a účetních služeb (o 5,6 %). Pokles tržeb za reklamu a průzkum trhu se dále zpomalil – ve 3. čtvrtletí se tržby této skupiny snížily o 0,7 %. Naopak růst o 5,5 % zaznamenaly objemově nejvýznamnější architektonické a inženýrské služby;
  • v odvětví administrativních a podpůrných činností3) vzrostly tržby poprvé od 4. čtvrtletí 2008 (o 0,8 %). Nárůst zaznamenaly činnosti související se zaměstnáním (o 11,9 %), administrativní a kancelářské činnosti (o 4,9 %), činnosti v oboru pronájmu a operativního leasingu (o 2,8 %) i bezpečnostní a pátrací činnosti (o 0,5 %). Mírně klesly (o 0,2 %) tržby za úklidové činnosti, větší vliv na celkový vývoj měl pokračující pokles tržeb cestovních agentur a kanceláří (o 4,8 %, příspěvek - 1,6 p.b.).
Metodická poznámka :
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Kontaktní osoby: pro sekce L, M a N Marie Boušková, tel. 2 74052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
pro sekce H, I a J Alena Hellerová, tel: 274052921, e-mail: alena.hellerova@csu.gov.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 29. 10. 2010
Termín ukončení zpracování: 3. 11. 2010
Údaje většiny odvětví (s výjimkou sekce J) za jednotlivá čtvrtletí od r. 2000 (resp. za meziroční indexy od r. 2001) jsou k dispozici v časových řadách.
( /produkty/slu_cr_br2005 )
Data za 3.čtvrtletí 2010 jsou předběžná, za 2. čtvrtletí byla revidována; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2010 budou známa nejpozději v červnu 2011.Archiv