Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Služby - 3. čtvrtletí 2017

Růst tržeb ve službách zpomalil

Kód: 180030-17

Ve 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,2 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně reálně zvýšily o 3,1 %, bez očištění o 2,5 %.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy snížily reálně o 0,2 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly pouze sekce doprava a skladování a informační a komunikační činnosti.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 3,1 %, ve 3. čtvrtletí 2017 bylo o 1 pracovní den méně než ve stejném období předchozího roku. Pokles zaznamenala pouze sekce činnosti v oblasti nemovitostí.

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 2,5 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

-        v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 2,7 %. Růstu bylo dosaženo především díky vývoji ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, kde tržby vzrostly o 6,0 %. Zvýšení zaznamenaly také letecká doprava o 7,5 %, vodní doprava o 3,2 % a objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava o 0,3 %. Naopak tržby za poštovní a kurýrní činnosti klesly o 2,9 %;

-        v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 4,4 %. K celkovému růstu tržeb přispěl vývoj jak v ubytování (o 5,6 %), tak i ve stravování a pohostinství (o 3,7 %);

-        v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 3,3 %. Tržby informačních činností, které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting, vzrostly o 8,5 %. Růst zaznamenaly také činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,6 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT, dále vydavatelské činnosti (o 3,0 %) a telekomunikační činnosti (o 2,7 %). Pokles tržeb naopak vykázaly tzv. filmový a hudební průmysl (o 19,3 %) a tvorba programů a vysílání (o 3,3 %);

-        v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně stagnovaly. Růst tržeb zaznamenaly realitní kanceláře (o 3,9 %), objemově významnější pronájem nemovitostí však klesl (o 1,3 %);

-        v profesních, vědeckých a technických činnostech2) tržby stagnovaly. Nejvýraznější růst vykázalo odvětví právních a účetnických činností (o 5,8 %), kde tržby meziročně rostly již od 2. čtvrtletí roku 2015. Vyšší tržby zaznamenalo také odvětví ostatních profesních, vědeckých a technických činností (o 5,7 %), kam patří např. překladatelské či fotografické služby, ale také zprostředkovatelské činnosti nebo činnosti stavebního dozoru. Dalším rostoucím odvětvím této sekce bylo vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (nárůst o 2,1 %). Tržby se naopak snižovaly ve dvou objemově nejvýznamnějších odvětvích, a to v architektonických a inženýrských činnostech o 4,6 % a v reklamních agenturách a průzkumu trhu o 1,1 %;

-        v administrativních a podpůrných činnostech3) tržby vzrostly o 4,7 %. Nejvíce se dařilo cestovním agenturám (nárůst o 10,1 %), které dvouciferným tempem rostly již třetí čtvrtletí. V pracovních agenturách došlo oproti minulému čtvrtletí (nárůst o 16,1 %) ke zpomalení růstu na 6,0 %. Meziročně vyšší tržby byly také v administrativních a kancelářských činnostech (o 3,9 %) a činnostech v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 3,3 %). Pokles naopak zaznamenaly činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 1,2 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,8 %).

__________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.
 

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 3. čtvrtletí 2017 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2017 budou známy v červnu 2018
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:
Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail:  marie.bouskova@csu.gov.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,
e-mail:  jana.gotvaldova@csu.gov.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2017
Termín ukončení zpracování: 1. 11. 2017
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(https://csu.gov.cz/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 8. 2. 2018

Archiv