Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Služby - 3. čtvrtletí 2021

Nejvyšší růst tržeb zaznamenala odvětví spojená s cestovním ruchem

Kód: 180030-21

Ve 3. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 9,5 %, bez očištění o 8,9 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 2,6 %.
 

Vývoj ve 3. čtvrtletí 2021

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 2,6 %. Nejvíce se dařilo odvětví ubytování a pohostinství (růst o 33,5 %), naopak pokles tržeb vykázaly činnosti v oblasti nemovitostí (o 1,2%).

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 9,5 %. Nejvíce se dařilo zásluhou cestovních kanceláří administrativním a podpůrným činnostem. Jediným klesajícím odvětvím v této sekci jsou činnosti v oblasti nemovitostí.

Meziročně bez očištění se tržby zvýšily o 8,9 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

  • v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 13,1 %. Nejvíce vzrostly tržby letecké dopravě (o 97,0 %), vodní dopravě (o 23,8 %) a skladování a vedlejším činnostem v dopravě (21,2 %).  Vyšší tržby měly také poštovní a kurýrní činnosti (o 5,6 %) i pozemní a potrubní doprava (o 4,6 %);
  • v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 8,4 %. Výrazněji se zvýšily tržby v ubytování (o 15,2 %) než ve stravování a pohostinství (o 6,4 %);
  • v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 5,7 %. Dvouciferný růst zaznamenal hudební a filmový průmysl, a to o 75,6 %. Tržby se zvýšily také činnostem v oblasti informačních technologií (o 6,4 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT, a informačním činnostem (o 3,8 %), které zahrnují zpracování dat, webové portály a hosting. Dále vzrostly tržby telekomunikačním činnostem (o 3,3 %) a vydavatelským činnostem (o 2,1 %). Pokles tržeb vykázala tvorba programů a vysílání (o 2,7 %);
  • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 0,2 %. Pokles tržeb se projevil v oblasti pronájmu nemovitostí (o 1,1 %). Naopak u realitních kanceláří a správy nemovitostí došlo k jejich růstu (o 3,9 %);
  • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) vzrostly tržby o 6,4%. Zvýšení tržeb zaznamenaly architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy (o 11,2 %), činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 10,5 %), reklamní agentury a průzkumu trhu (o 9,7 %) a právní a účetnické činnosti (o 1,2 %). Pokles tržeb zaznamenaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru (o 0,7 %);
  • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně vzrostly o 18,3 %. Na růstu se nejvíce podílely cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činností (o 175,3 %). Růstu dosáhly i administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (o 11,8 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 5,3 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 3,5 %). Meziroční pokles zaznamenaly bezpečnostní a pátrací agentury (o 0,3 %) a agentury práce (o 1,4 %).

_______________________

Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2)
Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Data za 3. čtvrtletí 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2021 budou zveřejněny v březnu 2022.

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 732349448 nebo 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e-mail: 
jana.gotvaldova@csu.gov.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2021

Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2021

Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://csu.gov.cz/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 9. 2. 2022

 

Archiv