Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Služby - 4. čtvrtletí 2013

Tržby ve službách v roce 2013 klesly o 0,9 %

Kód: r-9001-13
Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,7 %. Meziročně bez očištění se tržby zvýšily o 0,2 %, po očištění o vliv pracovních dní o 0,7 %. Na celkový vývoj měl největší vliv růst tržeb v dopravě a skladování.
Za celý rok 2013 se tržby ve službách snížily reálně meziročně o 0,9 %.

Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách 1 ) reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,7 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní se tržby zvýšily o 0,7 % (ve 4. čtvrtletí 2013 bylo o 1 pracovní den méně) , bez očištění o 0,2 %. Růst vykázala pouze doprava a skladování a administrativní a podpůrné činnosti.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování vzrostly o 8,7 %, nejvíce ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (19,1 %). Růst vykázala také pozemní a potrubní doprava (o 5,4 %) a vodní doprava (o 2,1 %), naopak pokles pokračoval v letecké dopravě a v poštovních a kurýrních činnostech (o 4,8 % a o 11,9 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství se tržby snížily o 0,1 %. V ubytování pokračoval růst tržeb o 2,0 %; ve stravování a pohostinství se tržby po růstu v minulém čtvrtletí opět snížily o 1,1 %;

- tržby informačních a komunikačních činností se snížily o 0,7 %, růst vykázal pouze tzv. filmový a hudební průmysl (o 10,7 %) a telekomunikační činnosti (o 3,9 %). Naopak snížení tržeb zaznamenaly činnosti v oblasti informačních technologií (o 1,5 %) a vydavatelské činnosti (o 6,9 %). Nižší tržby o 1,9 % zaznamenaly také informační činnosti, které zahrnují například tiskové agentury, webové portály a webhosting. Již druhé čtvrtletí v řadě vykázala dvojciferný pokles tvorba programů a vysílání (nyní o 21,4 %);

- tržby činností v oblasti nemovitostí se snížily o 6,5 %. Tržby pronájmu nemovitostí klesly o 5,8 % a realitním kancelářím se snížily o 8,5 %;

- tržby za profesní, vědecké a technické činnosti 2 ) klesly o 7,2 %. Pokles zaznamenaly všechny skupiny, nejvíce reklama a průzkum trhu (o 14,7 %) a tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 11,0 %). Tržby za právní a účetnické činnosti se snížily o 7,5 %, za vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 4,4 % a za architektonické a inženýrské služby o 3,2 %;

- tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností 3 ) vzrostly o 3,0 %. K nárůstu nejvíce přispěly pracovní agentury (růst o 12,3 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (růst o 6,6 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly i administrativní a kancelářské činnosti (o 3,0 %) a bezpečnostní a pátrací činnosti (o 2,3 %). Tržby se snížily pouze cestovním kancelářím a agenturám (o 3,7 %) a činnostem souvisejícím se stavbami a úpravou krajiny (o 2,3 %).

Vývoj v roce 2013

V roce 2013 se tržby ve službách 1) reálně meziročně snížily o 0,9 %, růst vykázala pouze doprava a skladování, ubytování a stravování a administrativní a podpůrné činnosti.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- na růstu tržeb v dopravě a skladování o 4,2 % se podílela všechna odvětví s výjimkou poštovních a kurýrních činností, které klesaly již druhým rokem (nyní o 8,5 %). Na zvýšení tržeb měl vliv především vývoj ve skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 7,9 %) a v objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravě (o 3,2 %). Zvýšení vykázala také letecká (o 2,5 %) a vodní doprava (o 1,9 %);

- v celé sekci ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 0,1 %. K růstu přispěl vývoj v ubytování, kde se s výjimkou ledna a dubna tržby zvyšovaly a celkově vzrostly o 2,1 %. Naopak ve stravování a pohostinství tržby klesly o 0,8 %, a to přesto, že ve 3. čtvrtletí zaznamenaly růst (prvně od roku 2008);

- tržby informačních a komunikačních činností se snížily o 1,1 %. Vývoj jednotlivých odvětví byl různorodý. Po třech letech růstu byl zaznamenán pokles (o 1,9 %) v objemově nejvýznamnějších činnostech v oblasti informačních technologií, kam patří např. správa počítačového vybavení, programování nebo poradenství v oblasti IT. Třetím rokem klesaly tržby informačním činnostem a vydavatelským činnostem (tentokrát o 3,7 %, resp. o 6,4 %). Tržby za tvorbu programů a vysílání se snížily o 8,0 %. Naopak poprvé od roku 2010 vykázaly růst telekomunikační činnosti, kde se tržby v roce 2013 zvýšily o 2,3 %. Tzv. filmový a hudební průmysl rostl především díky vývoji v 1. a 4. čtvrtletí 2013;

- tržby činností v oblasti nemovitostí klesly o 4,5 %. Tržby objemově výraznější skupiny pronájmu a správy nemovitostí se snížily o 3,4 %, tržby realitních kanceláří klesly o 7,6 %;

- tržby v odvětví profesních, vědeckých a technických činností 2) se snížily o 7,4 %. Nárůst vykázaly pouze činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 2,3 %), ostatní skupiny klesly. Ve všech čtvrtletích klesaly tržby za architektonické a inženýrské služby (o 8,7 %), za reklamu a průzkum trhu (o 12,8 %) a za tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 9,9 %);

- tržby administrativních a podpůrných činností 3 ) se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly tržby pracovních agentur (o 6,0 %), bezpečnostních agentur (o 2,4 %), administrativních a kancelářských činností (o 1,0 %) a činností pronájmu a operativního leasingu (o 0,9 %). Pokles zaznamenaly cestovní agentury a kanceláře (o 3,1 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 1,1 %).
___________________________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Poznámky
Data za 4. čtvrtletí 2013 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2013 budou známy nejpozději v červnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2014
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2014
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
( /sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb )
Termín zveřejnění další RI: 9. 5. 2014Archiv