Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Služby - 1. čtvrtletí 2015

Oživení tržeb profesních, vědeckých a technických činností

Kód: 180030-15

V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 1,3 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 2,0 %, stejně jako bez očištění. Na růstu se podílela všechna odvětví s výjimkou dopravy a skladování a činností v oblasti nemovitostí.

V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách1) reálně mezičtvrtletně vzrostly o 1,3 %.  Po očištění o vliv počtu pracovních dní se tržby meziročně zvýšily o 2,0 %, stejně jako bez očištění (v 1. čtvrtletí 2015 byl shodný počet pracovních dnů jako ve stejném období předchozího roku). Největší vliv na celkový růst tržeb měl vývoj v informačních a telekomunikačních činnostech. Poprvé od 2. čtvrtletí 2012 vzrostly tržby v profesních, vědeckých a technických činnostech.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
-     tržby dopravě a skladování se snížily o 0,4 %. Největší vliv na snížení měl vývoj ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (pokles o 3,8 %). Nižší tržby zaznamenala letecká doprava (o 8,9 %) a poštovní a kurýrní činnosti (o 3,2 %). Naopak již deváté čtvrtletí v řadě rostly tržby objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravě (nyní o 2,8 %). Růst vykázala také vodní doprava (o 5,2 %);

-        ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 2,1 %. Tržby se zvyšovaly jak v ubytování (o 4,7 %), tak i ve stravování a pohostinství (o 1,1 %);

-        tržby informačních a telekomunikačních činností vzrostly o 4,6 %, jde o největší nárůst od 4. čtvrtletí 2008. Na růstu se podílely telekomunikační činnosti (o 3,1 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,1 %), které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Vyšší tržby zaznamenaly také vydavatelské činnosti (o 6,4 %) a informační činnosti (o 8,7 %), které zahrnují např. tiskové agentury, zpracování dat, webové portály a hosting. Již čtvrté čtvrtletí v řadě dosahovala dvouciferného nárůstu tvorba programů a vysílání (nyní o 15,7 %). Naopak nižší tržby vykázal tzv. filmový a hudební průmysl (o 11,0 %);

-        tržby činností v oblasti nemovitostí klesly o 0,8 %. Tržby za pronájem nemovitostí se snížily o 1,5 %, naopak tržby realitních kanceláří se zvýšily o 0,9 %;

-        tržby za profesní, vědecké a technické činnosti2) poprvé od druhého čtvrtletí 2012 vzrostly, a to o 2,8 %. Nárůst vykázaly všechny skupiny s výjimkou právních a účetnických činností (pokles o 0,3 %). Tržby jednotek poskytujících architektonické a inženýrské služby se zvýšily o 6,4 %. Růst zaznamenaly tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 2,8 %) a reklama a průzkum trhu (o 2,7 %);

-        tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností3)se zvýšily o 5,0 %. Nejvíce vzrostly tržby za služby pracovních agentur (o 15,2 %), dále za činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 9,5 %). Rostly také tržby za administrativní a kancelářské činnosti (o 6,2 %), služby bezpečnostních a pátracích agentur (o 4,2 %) a pronájem a operativní leasing (o 3,8 %). Pokles zaznamenaly pouze cestovní agentury a kanceláře (o 9,9 %).

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Poznámky:
Data za 1. čtvrtletí 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,e-mail:  marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,e-mail:  jana.gotvaldova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 4. 2015
Termín ukončení zpracování: 30. 4. 2015
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(https://csu.gov.cz/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2015

 

Archiv