Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Služby - 3. čtvrtletí 2015

Pokračující růst tržeb ve službách

Kód: 180030-15

Ve 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 2,9 %, bez očištění o 1,8 %. Na růstu se podílela všechna odvětví s výjimkou dopravy a skladování.

Ve 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách1) reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %. Tržby po očištění o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 2,9 %, bez očištění o 1,8 % (ve 3. čtvrtletí 2015 bylo o 2 pracovní dny méně než ve stejném období předchozího roku). Růst vykázala všechna odvětví služeb s výjimkou objemově nejvýznamnější dopravy a skladování.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
-        dopravě a skladování se tržby snížily o 0,9 %. Pokles byl ovlivněn především vývojem ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, kde tržby klesly o 5,3 %. Dvouciferné snížení tržeb zaznamenala letecká doprava (o 10,9 %) a vodní doprava (o 12,4 %). Nižší tržby vykázaly také poštovní a kurýrní činnosti (o 3,9 %). Naopak objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravě, ve které pokračoval růst již jedenácté čtvrtletí v řadě, se tržby meziročně zvýšily o 4,1 %;

-        ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 6,4 %. Tržby vzrostly v ubytování o 9,7 % a ve stravování a pohostinství o 4,6 %;

-        tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 3,0 %. Již třetí čtvrtletí v řadě zaznamenaly dvouciferný nárůst tržeb informační činnosti (nyní o 12,8 %), které zahrnují například zpracování dat, webové portály a hosting. Pokračoval nárůst tržeb tvorby programů a vysílání (o 4,5 %) a činností v oblasti informačních technologií (o 4,1 %), které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Tržby se zvýšily také vydavatelským činnostem (o 3,8 %) a telekomunikačním činnostem (o 1,0 %). Naopak nižší tržby vykázal tzv. filmový a hudební průmysl (o 9,3 %);

-        tržby činností v oblasti nemovitostí se zvýšily o 1,0 %. Tržby skupiny pronájmu nemovitostí vzrostly o 0,1 %. Tržby realitních kanceláří se zvyšovaly od počátku roku, za samotné 3. čtvrtletí o 3,8 %;

-        tržby za profesní, vědecké a technické činnosti2) se zvýšily o 2,2 %, zejména vlivem růstu objemově nejvýznamnější skupiny architektonických a inženýrských služeb (o 7,0 %), který pokračoval od počátku roku. Vzrostly tržby právních a účetnických činností (o 2,0 %) a tzv. ostatních profesních, vědeckých a technických činností (o 1,1 %). Pokles vykázala reklama a průzkum trhu (o 0,6 %) a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 4,0 %);

-        tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností3) vzrostly o 3,9 %. Nárůst vykázaly všechny skupiny s výjimkou cestovních agentur a kanceláří (pokles o 6,4 %), jejichž tržby reálně klesaly od 4. čtvrtletí 2012. Nejvíce se zvýšily tržby pracovních agentur (o 22,6 %), dále jednotek poskytujících pronájem a operativní leasing (o 8,6 %). Růstu tržeb dosáhly činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 3,4 %), bezpečnostní a pátrací činnosti (o 2,9 %) a administrativní a kancelářské činnosti (o 1,7 %).

________________________________________
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

 

Poznámky:
Data za 3. čtvrtletí 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,

e-mail:  marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,
e-mail:  jana.gotvaldova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2015
Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2015
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(https://csu.gov.cz/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 9. 2. 2016

Archiv