Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Odhady sklizní - červenec 2023

Odhad úrody obilovin i řepky je srovnatelný s pětiletým průměrem

Kód: 270150-23

Na základě druhého letošního odhadu sklizní k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 7 123 tis. tun. Předpokládaná sklizeň je srovnatelná s pětiletým průměrem (+0,1 %), ale v meziročním srovnání je o 446 tis. tun nižší (−5,9 %). Řepky se sklidí 1 215 tis. tun, o 48 tis. tun více než v loňském roce (+4,1 %). Odhadovaná sklizeň máku 19 tis. tun je meziročně o 14,2 % nižší.

Upřesněný odhad úrody základních obilovin (bez kukuřice na zrno) činí 7 123 tis. tun. Proti prvnímu červnovému odhadu se očekávaná sklizeň základních obilovin navýšila o 168 tis. tun (+2,4 %).

„Podle druhého odhadu by se mohlo sklidit přes 7 milionu tun základních obilovin, to je množství srovnatelné s pětiletým průměrem. I když je odhad optimističtější než před měsícem, kvůli meziročně slabšímu hektarovému výnosu je předpokládaná úroda zatím menší než v loňském nadprůměrném roce. Už i tak opožděné žně ještě zpomalil vytrvalý déšť, který ohrožuje také kvalitu zrna. Zemědělci budou svoje odhady dále upřesňovat a konečné výsledky ještě ovlivní další průběh počasí,“ uvedl Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Pšenice seté ozimé se podle odhadu sklidí 4 734 tis. tun, o 205 tis. tun méně než v loňském roce (4,2 %), ječmene jarního 965 tis. tun (14,3 %), ječmene ozimého 781 tis. tun (+4,0 %), tritikale 205 tis. tun (1,3 %), pšenice seté jarní 153 tis. tun (38,9 %), ovsa 148 tis. tun (11,6 %) a žita 120 tis. tun (−6,5 %).

Předpokládaná úroda řepky 1 215 tis. tun je meziročně o 48 tis. tun vyšší (+4,1 %) a mírně převyšuje také pětiletý průměr (+1,2 %). Ve srovnání s prvním červnovým odhadem je aktuální odhad sklizně řepky o necelých 9 tisíc tun nižší (0,7 %).

Máku se letos podle odhadu sklidí 19 tis. tun, o 14,2 % méně než loni. Odhad sklizně je o pětinu nižší ve srovnání s pětiletým průměrem (19,9 %). Plochy oseté mákem v posledních letech kolísají a s tím souvisí také výše úrody. Zatímco v roce 2020 a 2021 se sklízelo kolem 30 tisíc tun máku, letošní odhad sklizně je o více než třetinu nižší.

Detailnější informace o odhadech sklizní zemědělských plodin naleznete v doplňující informaci k RI Odhady sklizně - červenec.

____________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@csu.gov.cz
Zdroj dat:
statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V7) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Termín ukončení sběru dat: 17. 7. 2023

Termín ukončení zpracování: 10. 8. 2023

Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 7. 2023

https://csu.gov.cz/produkty/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-7-2023
Soupis ploch osevů - 2023

https://csu.gov.cz/produkty/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2023

Postup zpřesnění:
Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 8. 2023

termín zveřejnění: 6
. 9. 2023

 

Archiv