Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Odhady sklizní - červenec 2020

Odhad úrody obilovin je příznivý, máku se sklidí o pětinu více než v loňském roce

Kód: 270150-20

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 7 045 tis. tun a řepky 1 145 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je úroda základních obilovin o 27 tis. tun vyšší (+0,4 %), zatímco řepky se sklidí v důsledku poklesu osevní plochy o 12 tis. tun méně (−1,0 %). Předpokládaná sklizeň máku 29 tis. tun je proti loňskému roku o více než pětinu vyšší (+23,5 %).

Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 7 045 tis. tun  je vyšší ve srovnání s loňskou sklizní (+0,4 %). Sklidí se o 27 tis. tun zrna více díky meziročně vyššímu hektarovému výnosu 5,63 t/ha (+2,0 %). Osevní plocha se zmenšila o 1,7 % na 1 251 tis. ha. Očekávaná úroda základních obilovin je o 1,2 % vyšší než průměr sklizní za posledních deset let (osevní plocha 3,7 %; hektarový výnos +5,1 %).

S postupující sklizní je červencový odhad úrody i hektarových výnosů optimističtější. Proti prvnímu odhadu z června se očekávaná sklizeň základních obilovin navýšila o 261 tis. tun (+3,8 %) a hektarový výnos se zvýšil z 5,42 t/ha na 5,63 t/ha.

Jedinou obilovinou s odhadovaným meziročním poklesem sklizně je pšenice ozimá. Podle aktuálního odhadu se sklidí 4 600 tis. tun, o 116 tis. tun méně než loni (2,5 %) a to i přes vyšší hektarový výnos 5,94 t/ha (+2,6 %). Pokles produkce pšenice ozimé jde zcela na vrub snížení osevní plochy na 775 tis. ha (−4,9 %).

Očekávaná sklizeň všech ostatních základních obilovin je ve srovnání s loňským rokem vyšší. Ječmene jarního se sklidí 1 132 tis. tun (+5,4 %) s výnosem 5,21 t/ha (+2,8 %), ječmene ozimého 664 tis. tun (+3,1 %) s výnosem 5,79 t/ha (−3,2 %), triticale 211 tis. tun (+8,2 %) s výnosem 5,02 t/ha (+1,8 %), ovsa 166 tis. tun (+23,2 %) s výnosem 3,54 t/ha (+12,0 %), žita 161 tis. tun (+2,3 %) s výnosem 5,13 t/ha (+1,4 %) a pšenice jarní 110 tis. tun (+15,4 %) s výnosem 4,61 t/ha (+20,1 %).

Předpokládaná úroda řepky 1 145 tis. tun je o 12 tis. tun nižší než loňská sklizeň (1,0 %) kvůli poklesu osevní plochy na 368 tis. ha (3,0 %). Hektarový výnos 3,11 t/ha je meziročně o 2,0 % vyšší. Při porovnání s desetiletým průměrem je aktuální odhad sklizně řepky o 8,4 % nižší (osevní plocha 5,5 %; hektarový výnos 3,1 %).

Červencový odhad úrody i hektarového výnosu řepky se proti prvnímu červnovému odhadu mírně zvýšily, sklizeň o 10 tis. tun (+0,9 %) a hektarový výnos z 3,08 t/ha na 3,11 t/ha.

Odhadovaná sklizeň máku 29 tis. tun je meziročně o 23,5 % vyšší. Na letošní příznivé sklizni se podílí jak rozšíření osevní plochy na 40 tis. ha (+12,5 %), tak vyšší hektarový výnos 0,72 t/ha (+9,1 %). Především díky navýšení výměry je předpokládaná sklizeň máku o více než třetinu vyšší než průměr sklizní za posledních deset let (sklizeň +35,8 %; osevní plocha +29,3 %; hektarový výnos +4,5 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu na zrno, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 7. 2020.

____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@csu.gov.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V7) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Termín ukončení sběru dat: 15. 7. 2020
Termín ukončení zpracování: 12. 8. 2020

Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 7. 2020
https://csu.gov.cz/produkty/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-7-2020

Soupis ploch osevů - 2020
https://csu.gov.cz/produkty/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2020

Postup zpřesnění: Odhady sklizně - operativní zpráva k 15.  8. 2020
termín zveřejnění: 10
. 9. 2020

Archiv