Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Odhady sklizní - červen 2024

Očekává se slabší sklizeň základních obilovin i řepky

Kód: 270150-24

4. 7. 2024

Na základě prvních odhadů sklizní k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 822 tis. tun a řepky 1 045 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 657 tis. tun nižší (8,8 %) a řepky se sklidí o 264 tis. tun méně (20,2 %).

Podle červnového stavu porostů zemědělci odhadují letošní úrodu pod úrovní předchozích pěti let, ve kterých se sklízelo přes 7 mil. tun základních obilovin. Vedle nižšího hektarového výnosu je důvodem nejmenší pěstební plocha od počátku sledování před více než 100 lety. Nicméně Česko je v produkci základních obilovin dlouhodobě zcela soběstačné a přibližně třetina úrody se vyváží,“ říká Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 822 tis. tun je ve srovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 657 tis. tun nižší (−8,8 %). Osevní plocha poklesla o 34 tis. ha na 1 215 tis. ha (−2,7 %) a nižší je také odhadovaný hektarový výnos 5,62 t/ha (−6,2 %).

Největší podíl na odhadovaném poklesu úrody základních obilovin má pšenice setá ozimá, které se sklidí 4 499 tis. tun, o 608 tis. tun méně (−11,9 %), menší je také očekávaná úroda ječmene ozimého 683 tis. tun (−16,0 %), pšenice seté jarní 114 tis. tun (−16,5 %) a žita 117 tis. tun (−6,4 %). Významný meziroční nárůst produkce se očekává u ovsa, podle odhadu se sklidí 188 tis. tun (+58,2 %). Vyšší úroda se předpokládá také u ječmene jarního (980 tis. tun; +3,1 %) a tritikale (215 tis. tun; +2,8 %).

Očekávaná úroda řepky 1 045 tis. tun je meziročně o 264 tis. tun nižší (−20,2 %). Důvodem je nižší hektarový výnos 3,04 t/ha (−11,7 %) i pokles osevní plochy na 343 tis. ha (−9,6 %).

„Řepce se letos nedaří. Úroda bude pravděpodobně o pětinu nižší ve srovnání s loňským rokem a nedosáhne ani pětiletého průměru. Důvodem je nižší očekávaný hektarový výnos, ale i výrazný pokles osevní plochy,“ uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Detailnější informace o odhadech sklizní a osevních plochách zemědělských plodin naleznete v doplňující informaci k RI Odhady sklizně - červen.

Poznámky

Odhad sklizně je uvedený ve standardní vlhkosti a čistotě.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@csu.gov.cz
Zdroj dat: Statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V6), Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01), Integrovaný administrativní a kontrolní systém - Jednotná žádost (Deklarace plodin, Deklarace veškeré zemědělské půdy)
Termín ukončení sběru dat: 11. 6. 2024
Termín ukončení zpracování: 3. 7. 2024

Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva k 10. 6. 2024: https://csu.gov.cz/produkty/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2024
Soupis ploch osevů k 31. 5. 2024: https://csu.gov.cz/produkty/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2024
Postup zpřesnění: Odhady sklizní - červenec 2024, termín zveřejnění 9. 8. 2024

Přílohy

Archiv