Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Čtvrtletní národní účty - 2. čtvrtletí 2014

Meziroční růst HDP ve 2. čtvrtletí byl upřesněn na 2,5 %

Kód: 050057-14
Podle nového odhadu vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / ve 2. čtvrtletí meziročně o 2,5 % a v mezičtvrtletním srovnání o 0,3 %.

Nový odhad je založen již na standardu ESA 2010 a revizi ročních národních účtů. Kromě metodické revize došlo i k běžné revizi související zejména s aktualizovanými údaji o spotřebních daních, s upřesněním datových zdrojů a se sestavením první verze ročních národních účtů za rok 2013.

Nejvýznamnější dopady z hlediska metodické revize souvisely se změnou vymezení tvorby kapitálu (investic). Šlo zejména o výdaje na výzkum a vývoj, drobná aktiva a další změny vyplývající z požadavků Eurostatu. Všechny tyto změny měly částečný vliv na meziroční i mezičtvrtletní vývoj HDP.

Celkový výkon tuzemské ekonomiky se po revizi ve 2. čtvrtletí v mezičtvrtletním srovnání zvýšil o 0,3 %. Významnější růst zaznamenaly výdaje na konečnou spotřebu domácností, které vzrostly o 0,9 %. Výdaje na tvorbu kapitálu se zvýšily o 1,9 %.

K růstu HDP ve 2. čtvrtletí přispěly tvorba kapitálu (1,0 p. b.), výdaje na konečnou spotřebu (0,7 p. b.) a saldo zahraničního obchodu (0,8 p. b.).

ČSÚ zároveň s údaji za druhé čtvrtletí 2014 vydává i časové řady ročních národních účtů (1990 – 2013) a čtvrtletních účtů od roku 1995. Uživatelé tak mají poprvé k dispozici najednou srovnatelné roční i čtvrtletní časové řady ve standardu ESA 2010.
_____________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 23. září 2014
Internetové stránky ČSÚ: /2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další informace: 14. listopad 2014 (Předběžný odhad HDP za 3. čtvrtletí 2014)

Národní účty - Implementace ESA 2010Archiv