Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Čtvrtletní národní účty - 3. čtvrtletí 2014

Potvrzený odhad růstu HDP o 2,4 %

Kód: 050057-14

Zpřesněný odhad potvrdil meziroční i mezičtvrtletní růst hrubého domácího produktu ve 3. čtvrtletí o 2,4 %, resp. o 0,4 %. 

Hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy a sezónnost*/ byl ve 3. čtvrtletí meziročně vyšší o 2,4 % v mezičtvrtletním srovnání o 0,4 %. Dílčí zpřesnění oproti předchozímu odhadu v oblasti daní na produkty a v sektoru vládních institucí měla na úhrny pouze nepatrný dopad. 

Nezměnil se ani odhad klíčových složek poptávky, které měly na meziroční i mezičtvrtletní zvýšení výkonnosti tuzemské ekonomiky pozitivní vliv. Výdaje na konečnou spotřebu domácností meziročně vzrostly o 1,5 %, tvorba hrubého fixního kapitálu byla vyšší o 3,9 %. V podnikové sféře se zvýšily zásoby, zejména materiálu a nedokončené výroby. Aktivní saldo zahraničního obchodu v běžných cenách dosáhlo hodnoty 71,2 mld. Kč, a to i přesto, že domácí poptávka podpořila růst dovozu zboží i služeb. 

Z rostoucí domácí i zahraniční poptávky těžila většina národohospodářských odvětví, zejména zpracovatelský průmysl, stavebnictví, informační a komunikační činnosti a profesní a administrativní činnosti. Celková hrubá přidaná hodnotavzrostla o 2,8 %. 

Potvrdilo se, že celková zaměstnanost byla meziročně vyšší o 0,5 %. 
_________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail:vladimir.kermiet@csu.gov.cz 
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 15. prosince 2014
Internetové stránky ČSÚ: /2-aktual-hdp 
Termín zveřejnění další informace: 13. února 2015 (Předběžný odhad HDP za 4. čtvrtletí 2014)

Archiv