Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2018

V roce 2018 se v ČR ubytovalo více než 21 milionů hostů

Kód: 020026-18

Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 3,1 %, v tom domácích návštěvníků o 5,5 % a zahraničních o 1,4 %. Celkově se v tomto období ubytovalo o 5,9 % více hostů. Poptávka u domácí klientely se zvýšila o 6,9 %, zájem ze zahraničí byl o 5,1 % vyšší.

Za celý rok 2018 hromadná ubytovací zařízení vykázala znovu historický rekord v počtech příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo více než 21 milionů a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili přes 55 milionů nocí.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí loňského roku 10,8 milionu, tedy o 3,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 5,5 %. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 1,4 %. V hotelech se počty přenocování meziročně zvýšily o 2,4 % a v penzionech o 10,9 %. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení ve všech krajích kromě Pardubického a Královéhradeckého kraje. Nejvíce se dařilo provozovatelům ve středních Čechách, kde se meziročně počet nocí zvýšil o 11,7 %. Dvojciferného růstu dosáhla ubytovací zařízení také v Plzeňském a Ústeckém kraji.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 4,5 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 5,9 %. Počet rezidentů vzrostl o 6,9 % a nerezidentů o 5,1 %. Nejvíce hostů (1,7 milionu) se ubytovalo ve čtyřhvězdičkových hotelech, o 7,0 % více než v předchozím roce. Do tříhvězdičkových hotelů přijelo 1,3 milionu turistů, což představovalo zvýšení o 5,4 %. Penziony hlásily 8,6% navýšení a 420 tisíc návštěv. Regionálně návštěvnost poklesla pouze na Pardubicku, o 6,9 %. Na opačném konci žebříčku byl zájem o ubytování ve Středočeském (+13,6 %), Jihočeském (+11,3 %) a Moravskoslezském kraji (+11,0 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo bezmála půl milionu, což bylo o 4,0 % více než ve 4. čtvrtletí 2017. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska se 184 tisíci příjezdy, což představovalo zvýšení o 10,2 %. Na třetím místě se umístili turisté z Číny (+26,3 %). Počty hostů z Ruské federace již tři čtvrtletí v řadě klesaly.

Vývoj v roce 2018

Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2018 dosáhl 21,3 milionu, bylo to o 1,3 milionu více než v roce 2017. Relativně to představovalo nárůst o 6,4 %. Domácích i zahraničních hostů se ubytoval takřka stejný počet, 10,6 milionu. Meziročně se domácí návštěvnost zvýšila o 8,1 %, zahraniční o 4,7 %. V loňském roce došlo také k překonání 55 milionů přenocování. Celkový počet nocí strávených hosty v hromadných ubytovacích zařízeních se vyšplhal na 55,5 milionu, což bylo o 2,3 milionu (+4,3 %) více než v roce 2017.

Takřka ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Pouze na Pardubicku došlo k poklesu počtu ubytovaných hostů i nocí o 1, resp. 0,6 %.

Zahraničních návštěvníků přijelo za celý loňský rok o 550 tisíc více než v roce předchozím. Nejdůležitější zdrojovou zemí stále zůstalo Německo, odkud přijely v roce 2018 celkem 2 miliony ubytovaných hostů (+3,6 %). Druhé v pořadí bylo Slovensko se 735 tisíci příjezdy (+7,8 %) a na třetí příčce se udrželo Polsko, odkud přijelo 620 tisíc hostů (+7,8 %). Dynamika vývoje počtů příjezdů z Číny (+26,5 %) je  z TOP 10 zemí nejvyšší.

___________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 29. 1. 2019
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2019
Navazující datová sada:
https://csu.gov.cz/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2019

Archiv