Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2010

Více zahraničních hostů, méně domácích

Kód: r-9201-10
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 1,2 %, v tom domácích návštěvníků o 2,7 %, naopak zahraničních vzrostl o 0,5 %. Celkově přijelo o 0,5 % více hostů, v tom zahraničních o 2,8 %, domácích naopak o 1,6 % méně.

* * *

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí 6,9 milionu, což bylo o 1,2 % méně než ve stejném období předchozího roku. U nerezidentů se zvýšil o 0,5 %, naopak u rezidentů byl o 2,7 % nižší. K nejvýznamnějšímu poklesu došlo v ostatních hromadných ubytovacích zařízeních (o 8,8 %). Naopak výrazný meziroční růst zaznamenaly hotely nejvyšších kategorií - u pětihvězdičkových hotelů se jednalo o 9,0 %, u čtyřhvězdičkových dokonce o 12,8 % - což mohlo souviset s akčními cenovými nabídkami. V regionálním členění vykázaly největší nárůst v počtu přenocování hostů ubytovací zařízení v Praze (o 3,7%), naopak v Moravskoslezském kraji byl nejvyšší pokles (o 10,6 %).

Do sledovaných zařízení přijelo v 1. čtvrtletí celkem 2,2 milionu hostů, což bylo meziročně o 0,5 % více. Počet nerezidentů vzrostl o 2,8 %, počet rezidentů byl o 1,6 % nižší. Pokles počtu domácích hostů mohl být ovlivněn mimo jiné tím, že využívali dobré sněhové podmínky na horách spíš v zahraničí než doma. Nejvíce vzrostly příjezdy hostů do čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů (o 15,2 %, resp. o 13,7 %). Stejně jako u přenocování měla nejvyšší růst počtu příjezdů hostů (o 4,7 %) Praha a největší pokles Moravskoslezský kraj (o 11,5 %). Polovina zbývajících krajů se potýkala s mírným poklesem příjezdů hostů, druhá polovina zaznamenala naopak mírný růst. Z pohledu turistických regionů byl po vyjmutí tradičně nejnavštěvovanější Prahy nejúspěšnější co do počtu hostů region Krkonoše, ale nejvyšší růst příjezdů mělo Plzeňsko (10,7 %). Naopak nejvyšší pokles byl zaznamenán v regionu Severozápadní Čechy (o 9,4 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) přijelo i přes mírné meziroční snížení (o 0,1 %) z Německa, vyšší pokles měli ale v počtu přenocování (3,5 %). Navzdory ekonomické krizi a problémům se získáváním víz zůstali hosté z Ruska druhými nejpočetnějšími, dokonce jich oproti loňskému 1. čtvrtletí přijelo o 4,5 % více a zvýšil se i jejich počet přenocování (o 3,5 %). Z prvních deseti nejčastěji přijíždějících národností měli nejvýraznější růst hosté z Rakouska (o 20,5 %) a Francie (o 11,2 %).

V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů celkem 1,3 milionu, což byl meziroční pokles o 0,9 %; u nerezidentů se snížil o 2,9 %, u domácích došlo k nárůstu o 0,9 %. V Karlovarském kraji, který vykazuje zhruba polovinu z celkového počtu přenocování v lázeňských zařízeních, byl zaznamenán pokles o 1,3 % (v tom u zahraničních hostů o 1,3 % a u domácích o 1,5 %).

Pokoje v hotelech a penzionech byly v 1. čtvrtletí využity ze 33,1 %, což bylo o 0,5 p. b. více než ve stejném období předchozího roku. Čtyřhvězdičkové hotely s nejvyšším využitím 40,2 % jej zvýšily o 1,3 p.b., růst o 1,6 p.b. vykázaly i penziony, přesto měly jako obvykle využití pokojů nejnižší (24,0 %). Naopak pokles zaznamenaly všechny nižší kategorie hotelů, z toho nejvýraznější (o 4,0 p.b.) jednohvězdičkové hotely.
Metodická poznámka :
1 ) Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získané z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán. Využití pokojů je podílem počtu realizovaných pokojodnů (tj. počtu obsazených pokojů za jednotlivé dny sledovaného období) a součinu průměrného počtu pokojů k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná hodnota je uváděna v procentech (tj. násobena 100).

Kontaktní osoba: Alena Hellerová, tel. 274052921, e -mail: alena.hellerova@csu.gov.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních
Termín ukončení sběru dat: 26.4.2010
Termín ukončení zpracování: 3.5.2010
Data jsou předběžná, revidované údaje za všechna čtvrtletí roku 2010 budou známy v únoru 2011.
Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách
( /produkty/cru_cr ).
K termínu 15.4.2010 byla revidována data roku 2009.Archiv