Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2014

Hosté stále zkracují délku svého pobytu

Kód: 020026-14
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 0,8 %. Počet nocí strávených domácími návštěvníky klesl o 2,8 %, avšak cizinců se zvýšil o 1,7 %. Celkově v tomto období přijelo o 2,0 % více hostů, zahraničních o 4,2 %, počet domácích turistů se meziročně nezměnil.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí letošního roku 15,8 milionu, tedy o 0,8 % méně než ve stejném období předchozího roku. Zatímco počet přenocování domácích hostů se snížil o 2,8 %, hosté ze zahraničí přenocovali o 1,7 % více. Počet nocí realizovaných v hotelech se meziročně zvýšil o 2,5 %. Naopak penziony, kempy a ostatní hromadná ubytovací zařízení hlásila pokles zájmu o ubytování. Počet nocí v kempech se meziročně snížil o 7,0 % a v penzionech o 7,9 %. V regionálním členění vykázala růst ubytovací zařízení pouze ve třech krajích, v Jihomoravském o 4,5 %, v hlavním městě Praze o 2,5 % a na Karlovarsku o 0,5 %. Ve všech ostatních regionech byl zjištěn meziroční pokles počtu přenocování, nejvíce na Liberecku o 5,9 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 5,4 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 2,0 %. Hlavní turistická sezóna tak potvrdila obdobný vývoj jako v předchozím roce - přijelo více hostů, ale zkrátili své pobyty. Zatímco ve 3. čtvrtletí 2013 doba pobytu dosáhla průměrně 4,0 dnů, letos již jen 3,9. Návštěvníků ze zahraničí se ubytovalo o 4,2 % více, počet domácích klientů zůstal na stejné úrovni jako loni. Zvýšený zájem hostů zaznamenaly hotely (o 3,4 %), do penzionů přijel stejný počet osob jako v loňském roce a kempy vykázaly snížení poptávky (o 0,3 %). Regionálně přibylo hostů v pěti ze čtrnácti krajů Česka. Nejvíce tomu bylo v Jihomoravském kraji (o 5,7 %), Karlovarském kraji (o 5,4 %) a v Praze (o 4,8 %).

Největší podíl hostů ze zahraničí tvořili již tradičně občané Spolkové republiky Německo. Ve sledovaných zařízeních se jich celkem ubytovalo 452 tisíc, což bylo o 2,6 % více než v loňském roce. Druhou nejpočetnější skupinu ve třetím čtvrtletí stále tvořili hosté z Ruska (180 tisíc), ale s meziročním poklesem příjezdů o 13,6 %. V úhrnu za devět měsíců se počet ubytovaných ruských turistů snížil o 56 tisíc, tedy o 9,3 %. Na třetím místě se umístily Spojené státy americké (166 tisíc příjezdů, meziročně o 6,9 % více). Více než sto tisíc návštěvníků přijelo také z Polska, Slovenska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a z Itálie. Za povšimnutí stojí 23% nárůst příjezdů z Číny. Od začátku roku se počet ubytovaných čínských hostů zvýšil meziročně o 22,0 %, avšak jejich délka pobytu je v porovnání s ostatními zahraničními hosty o 1,1 dne kratší.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 210 tisíc hostů, což bylo o 0,1 % méně než ve stejném období předchozího roku. Hosté však strávili v lázních více nocí (o 5,2 %), a to díky zvýšenému zájmu domácí klientely. Právě domácí hosté, kterých do lázní přijelo o 3,0 % více než loni, navýšili počet nocí uskutečněných v lázeňských ubytovacích zařízeních o 15,6 %. Hostů ze zahraničí naopak přijelo do českých a moravských lázní o 3,5 % méně než loni a zkrátili své pobyty. Většina nerezidentů zamířila do Karlovarského kraje. V tomto kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy rezidentů o 11,1 %, nerezidentů naopak o 2,7 % ubylo.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Bo ušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Mikula, tel. 274 052 384, e-mail: roman.mikula@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních .
Termín ukončení sběru dat: 24. 10. 2014
Termín ukončení zpracování: 30. 10. 2014
Navazující datová sada: /produkty/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 9. 2. 2015
Byla provedena revize údajů za 1. a 2. čtvrtletí 2014. Údaje za 3. čtvrtletí 2014 jsou předběžné. Definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2014 budou známy nejpozději v dubnu 2015.Archiv