Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2011

Růst návštěvnosti zahraničních turistů se postupně zvyšuje již pět čtvrtletí

Kód: r-9201-11
V prvním čtvrtletí 2011 vzrostl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 6,5 %, v tom zahraničních návštěvníků o 7,1 % a domácích o 5,8 %. Celkově přijelo o 8,5 % více hostů, v tom domácích o 10,0 % a zahraničních o 7,0 %.

* * *

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2011 7,4 milionu, což bylo o 6,5 % více než ve stejném období předchozího roku. K růstu přispěli více nerezidenti (jejich počet přenocování se zvýšil o 7,1 %) než rezidenti (růst o 5,8 %). Výrazný meziroční nárůst zaznamenaly hotely nižších kategorií – v jednohvězdičkových hotelech o 20,5 %, v hotelech garni o 18,0 %, v pětihvězdičkových hotelech pouze o 3,4 % a v penzionech dokonce jen o 0,2 %.

V regionálním členění vykázala nejvyšší růst ubytovací zařízení v kraji Vysočina o 21,7 %, a to především díky pořadatelství juniorského mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Významnější nárůst, přes hranici deseti procent, byl rovněž patrný v kraji Ústeckém (o 19,0 %) a krajích Karlovarském (o 10,4 %), Libereckém (o 10,2 %) a Moravskoslezském (o 10,0 %). Pouze v Jihočeském kraji přenocovalo méně hostů než ve stejném období roku 2010, a to o 0,1 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v 1. čtvrtletí celkem 2,4 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 8,5 %. Na rozdíl od počtu přenocování dosáhl vyššího růstu počet domácích hostů (10,0 %) oproti zahraničním (7,0 %). Co se týče členění podle kategorie ubytovacího zařízení, kopíroval počet příjezdů vývoj již zmiňovaného počtu přenocování. Nejvíce se tedy také zvýšily příjezdy hostů do jednohvězdičkových hotelů o 23,0 % a hotelů garni, o 19,3 %. Podobný nárůst zaznamenaly i dvouvězdičkové hotely, o 16,3 %. Příjezdy návštěvníků do pětihvězdičkových hotelů se meziročně zvýšily o 2,2 %, do penzionů o 4,0 %.

Z regionálního pohledu se meziročně počet příjezdů hostů zvýšil ve všech krajích. Nejvíce v krajích Ústeckém (o 25,1 %), Karlovarském (o 19,4 %) a Pardubickém (o 15,0 %). Nejmenší nárůst zaznamenaly kraje Jihomoravský (o 4,3 %) a Královéhradecký (o 5,1 %). Nejvíce zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) přijelo již tradičně z Německa (265 tisíc), což bylo o 2,2 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů tvořili hosté z Ruska (113 tisíc ) s meziročním zvýšením příjezdů o 42,0 %. Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, vzrostl dále významně počet hostů z Francie (o 23,3 %), Slovenska (o 14,7 %) a Nizozemska (o 12,5 %), naopak hostů z Itálie a Velké Británie přijelo méně (o 7,4 %, resp. o 7,3 %).

V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů celkem 1,3 milionu, což bylo meziročně o 2,8 % více, v tom u nerezidentů o 4,8 % a u domácích o 1,1 %. Hostů do lázeňských ubytovacích zařízení přijelo 153 tisíc, tj. o 7,5 % více než ve stejném období předchozího roku, přičemž počet rezidentů se zvýšil o 7,7 % a nerezidentů o 7,3 %. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkové návštěvnosti lázeňských zařízení, se počet přenocování domácích hostů zvýšil o 16,9 % a zahraničních o 5,5 %. Vzrostl rovněž počet příjezdů rezidentů o 26,6 % a nerezidentů o 7,3 %.

Pokoje v hotelech a penzionech byly v 1. čtvrtletí využity z 32,8 %, což bylo o 0,4 p.b. více než ve stejném období předchozího roku. Čtyřhvězdičkové hotely s nejvyšším využitím ze všech kategorií hotelů (40,9 %) jej zvýšily o 0,7 p.b., využití pokojů v pětihvězdičkových hotelech zůstalo na stejné úrovni 37,0 %. Pokles o 1,0 p.b. zaznamenaly ostatní hotely a penziony, u nichž je využití pokojů tradičně nejnižší (22,5 %).
Metodická poznámka :
1 ) Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získané z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán. Využití pokojů je podílem počtu realizovaných pokojodnů (tj. počtu obsazených pokojů za jednotlivé dny sledovaného období) a součinu průměrného počtu pokojů k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná hodnota je uváděna v procentech (tj. násobena 100).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Bouš ková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274052096, e-mail: pavel.vancura@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních
Termín ukončení sběru dat: 26. 4. 2011
Termín ukončení zpracování: 2. 5. 2011
Data za 1. čtvrtletí 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2011 budou známy nejpozději v květnu 2012.
Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách
( /produkty/cru_cr ).
Termín zveřejnění další RI: 5. 8. 2011Archiv