Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2011

Kód: a-7155-11

Spotřebitelské ceny vzrostly ve 2. čtvrtletí 2011 proti 1. čtvrtletí 2011 o 0,6 %, přičemž tržní ceny vzrostly o 0,5 % a administrativně ovlivňované ceny *) o 0,6 %.

Mezičtvrtletní zvýšení cenové hladiny ovlivnil zejména růst cen ve čtyřech oddílech spotřebního koše, a to potraviny a nealkoholické nápoje, odívání a obuv, zdraví a doprava.

Vývoj cen potravin určovalo zejména zvýšení cen pekárenských výrobků a obilovin a naopak výrazný pokles cen plodové zeleniny v červnu. Růst cen odívání a obuvi způsobily jednak vyšší ceny nových letních modelů, jednak menší rozsah výprodejových akcí. V oddíle zdraví se zvýšily sezónní ceny lázeňských pobytů. V dopravě pokračoval růst cen pohonných hmot. V bydlení došlo od června ke zvýšení cen zemního plynu.

Průměrné meziměsíční tempo růstu ve 2. čtvrtletí 2011 bylo 0,2 %, ve 2. čtvrtletí 2010 činilo 0,1 %. To se projevilo mírným zrychlením meziročního růstu cen ve 2. čtvrtletí 2011.

Indexy spotřebitelských cen
předchozí čtvrtletí =100


2010
2011
ODDÍL
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
ÚHRN
100,6
100,1
99,8
101,2
100,6
Potraviny a nealkoholické nápoje
100,6
99,5
101,0
102,9
101,6
Alkoholické nápoje a tabák
101,2
101,2
99,9
101,5
100,4
Odívání a obuv
101,5
96,4
102,7
96,3
102,7
Bydlení, voda, energie, paliva
100,4
100,5
100,0
101,7
100,3
Bytové vybavení, zařízení domácností, opravy
100,0
99,7
99,5
99,6
99,7
Zdraví
102,6
101,3
99,6
100,3
101,1
Doprava
101,6
99,2
99,6
102,2
101,1
Pošty a telekomunikace
99,6
99,3
99,9
100,0
99,9
Rekreace a kultura
99,6
102,4
96,1
100,1
99,5
Vzdělávání
100,0
100,6
101,3
100,2
100,1
Stravování a ubytování
100,7
100,3
100,1
100,4
100,4
Ostatní zboží a služby
99,9
100,4
100,3
100,6
99,7


Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 2. čtvrtletí 2011 proti 2. čtvrtletí 2010 o 1,8 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v 1. čtvrtletí 2011. Zrychlení cenového růstu se projevilo pouze v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje , u dvou oddílů spotřebního koše - odívání a obuv, pošty a telekomunikace - se zmírnil meziroční pokles cen a tím i jejich vliv na snižování cenové hladiny. U ostatních oddílů došlo v různé míře ke zpomalení cenového růstu nebo prohloubení jejich cenového poklesu. Meziroční růst tržních cen byl stejný jako v 1. čtvrtletí, tj. 1,3 % a u administrativně ovlivňovaných cen činil 4,0 %.

GrafV oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly významně ceny pekárenských výrobků a obilovin, z toho ceny chleba se zvýšily o 15,1 % a ceny běžného pečiva o 29,0 %. Ceny obou položek byly naposledy vyšší v roce 2008. Vysoký meziroční růst cen, který se ve 2. čtvrtletí ještě zvýšil, pokračoval u mouky, mléka, másla, jedlých olejů, rostlinných tuků, cukru, kávy. Naopak ceny plodové zeleniny (rajčata, okurky, papriky) klesly (vlivem jejich výrazného poklesu v červnu) o 25,0 %. Nižší než loni byly i ceny rýže, vajec, citrusů, banánů, peckovin a bobulovin.

GrafV oddíle bydlení, voda, energie, paliva nepatrné zpomalení meziročního cenového růstu ovlivnily ceny zemního plynu, které byly vyšší o 8,5 %, zatímco v 1. čtvrtletí 2011 o 9,2 %. Toto zpomalení bylo způsobeno časovým posunem zvýšení cen zemního plynu loni (od dubna) a letos (od června). Ceny elektřiny vzrostly stejně jako v 1. čtvrtletí o 4,8 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 2,4 % (z 1,9 % v 1. čtvrtletí), z toho regulované bylo vyšší o 5,9 % a tržní o 0,9 %.


GrafV oddíle alkoholické nápoje a tabák zmírnil ve 2. čtvrtletí 2011 meziroční růst alkoholických nápojů na 2,0 % ze 2,6 % v 1. čtvrtletí 2011 a tabákových výrobků na 3,9 % ze 4,9 %.

V oddíle zdraví zmírnil růst cen a doplatků léčiv na 1,7 % (z 5,1 % v 1. čtvrtletí 2011) v důsledku nižšího zvýšení cen v letošním 2. čtvrtletí ve srovnání s 2. čtvrtletím 2010.

V oddíle doprava ovlivnily cenový vývoj zejména ceny pohonných hmot, které se ve všech čtvrtletích roku 2010 i roku 2011(s výjimkou 3.čtvrtletí 2010) stále zvyšovaly, takže ve 2. čtvrtletí 2011 dosáhly svého historického maxima. Avšak jejich tempo růstu bylo v roce 2010 výraznější než v roce 2011, což vedlo ke zpomalení meziročního růstu cen pohonných hmot na 9,1 % (z 10,8 % v 1. čtvrtletí). Vývoj spotřebitelských cen pohonných hmot ve vztahu k cenám průmyslových výrobců a dovozním cenám ropných výrobků znázorňuje následující graf.

GrafMeziroční pokles cen, který se však ve 2.čtvrtletí zmírnil, pokračoval u oděvů a také u mobilních telefonů a služeb mobilních operátorů. Naopak prohloubení meziročního poklesu nastalo u přístrojů a spotřebičů pro domácnost, dále u elektronických zařízení pro příjem, záznam, reprodukci zvuku i obrazu.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % (ze 2,2 % v 1. čtvrtletí) a růst cen služeb zpomalil na 1,0 % (z 1,1 % v 1. čtvrtletí). Z grafu je patrné, že ceny služeb tak po čtyřech letech rostly pomaleji než ceny zboží.

Graf
Harmonizovaný index spotřebitelských cen v zóně EU 27

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v dubnu 3,3 % a v květnu 3,2 %. V ČR byly tyto hodnoty ve stejných měsících 1,6 % a 2,0 %. Podle předběžných údajů zpomalil přírůstek HICP v ČR v červnu na 1,9 %. Z grafu je zřejmé, že meziroční HICP v ČR byl dlouhodobě nižší než průměrný HICP ve 27 členských zemích EU a jejich rozdíl se v roce 2011 lehce zvýšil.

Graf
Tab. Indexy spotřebitelských cen ve 2.čtvrtletí  2011

_____________________

*) zboží a služby, jejichž ceny jsou částečně nebo úplně regulovanéArchiv