Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí

Kód: q-7131-10Spotřebitelské ceny vzrostly v 1. čtvrtletí 2010 proti 4. čtvrtletí 2009 o 1,5 %, což je výrazně více než v předcházejících třech čtvrtletích. Tento růst spotřebitelských cen byl ovlivněn zvýšením cen v lednu, kdy došlo ke zvýšení základní i snížené sazby DPH z 19 % na 20 %, resp. z 9 % na 10 % a ke zvýšení spotřebních daní pohonných hmot a alkoholických nápojů. Dopad této změny na meziměsíční úhrnný přírůstek indexu spotřebitelských cen v lednu představoval podle orientačního propočtu ČSÚ zvýšení o 1 procentní bod. Z toho vyplývá, že v lednu, kdy každoročně docházelo k výraznějším cenovým pohybům, byl v letošním roce cenový růst při vyloučení vlivu nepřímých daní relativně nízký.

Kromě vyšších nepřímých daní působilo na růst cenové hladiny zvýšení cen především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zejména v důsledku zvýšení sezónních cen zeleniny vč. brambor o 30,6 % a ovoce o 9,6 %. V bydlení vzrostlo čisté nájemné o 8,1 %, v tom v bytech s regulovaným nájemným o 15,3 % a v bytech s tržním nájemným kleslo o 0,8 %. V oddíle zdraví byly vyšší ceny a doplatky léčiv o 5,3 %. Výrazně (o 9,0 %) vzrostly ceny pohonných hmot vlivem jednak zvýšení spotřební daně a DPH, jednak růstem světových cen ropy.

Nižší než ve 4. čtvrtletí 2009 byly zejména ceny oděvů o 3,7 %, obuvi o 3,2 % v důsledku výprodejových slev zejména zimního zboží. Ceny automobilů klesly o 8,1 %. V bydlení se snížily ceny elektřiny o 2,6 % a zemního plynu o 0,7 %.

Průměrné meziměsíční tempo růstu v 1. čtvrtletí 2010 bylo 0,5 %, zatímco ve 4. čtvrtletí 2009 činilo pouze 0,1 %.

Tab. Indexy spotřebitelských cen


Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2010 proti 1. čtvrtletí 2009 o 0,7 %, což je o 0,3 procentního bodu více než ve 4. čtvrtletí 2009. Na tomto zrychlení se podílelo hlavně zvýšení nepřímých daní, které se nejvíce projevilo v oddílech doprava, alkoholické nápoje a tabák, potraviny a nealkoholické nápoje, stravování a ubytování. Současně došlo ke zpomalení cenového růstu čistého nájemného a k poklesu cen elektřiny a plynu. Výsledkem těchto pohybů byla změna ve vývoji tržních cen z poklesu -0,7 % ve 4. čtvrtletí na růst 0,5 % v 1. čtvrtletí 2010. Růst administrativně ovlivňovaných cen zpomalil na 1,0 % (z 5,1 % ve 4. čtvrtletí).

Graf

Oddíl doprava měl v 1. čtvrtletí největší podíl na meziročním růstu spotřebitelských cen a vystřídal tak doposud dominantní vliv oddílu bydlení. Tento vývoj způsobily ceny pohonných hmot, které v 1. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostly o 23,8 %, zatímco ve 4. čtvrtletí 2009 byly vyšší pouze o 2,9 %. Částečným důvodem (z necelé jedné třetiny u benzinu a cca z jedné pětiny u motorové nafty) bylo zvýšení spotřební daně o 1 Kč/ litr pohonné hmoty a zvýšení DPH z 19 % na 20 %. Hlavním důvodem však byl růst světových cen ropy (v lednu o 71,9 %). Růst cen v oddíle doprava byl tlumen poklesem cen osobních automobilů o 10,7 %.

Graf


V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly vlivem vyšší spotřební daně a DPH zejména ceny lihovin o 3,4 %, vína o 1,3 % a piva o 6,6 %. U cen tabákových výrobků se zvýšení nepřímých daní zatím neprojevilo, jejich meziroční růst zpomalil na 2,4 % ze 3,6 % ve 4. čtvrtletí.

Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle stravování a ubytování, kde vzrostly ceny v restauracích o 2,2 % a v jídelnách o 3,1 %.

Zpomalení cenového růstu nastalo především v oddíle bydlení, voda, energie, paliva v důsledku vývoje cen energií, které místo obvyklého lednového zvyšování, letos klesly. Také ceny čistého nájemného vzrostly letos méně než loni, což se projevilo zpomalením jejich meziročního růstu.Ceny elektřiny klesly meziročně o 2,7 % na rozdíl od 4. čtvrtletí, kdy byly o 11,5 % vyšší. Důvodem byl odlišný meziměsíční vývoj cen v lednu 2009 (zvýšení o 11,6 %) a v lednu 2010 (pokles o 2,5 %). Ceny zemního plynu byly naposledy zvýšeny v říjnu 2008 a od té doby byly několikrát sníženy. To se projevilo postupným zpomalováním jejich meziročního růstu v roce 2009 až poklesem ve 4. čtvrtletí, který se v 1. čtvrtletí 2010 mírně prohloubil na 12,3 %. Čisté nájemné vzrostlo o 11,4 % (z toho v bytech s regulovaným nájemným o 18,9 % a v bytech s tržním nájemným o 2,1 %).

Graf

Nižší než loni byly ceny v pěti oddílech spotřebního koše, jejich pokles se však zmírnil. To se týkalo hlavně cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které se i v 1.čtvrtletí 2010 nejvíce podílely na snižování celkové cenové hladiny. Přes zvýšení DPH zůstaly ceny řady potravin stále nižší než loni. Tento vývoj ovlivnil i výrazný pokles cen zemědělských výrobců v roce 2009 zejména v rostlinné výrobě. Ceny masa vykazovaly za poslední čtyři roky daleko menší výkyvy.

Graf

Dlouhodobý mírný pokles cen pokračoval u oděvů, domácích spotřebičů, mobilních přístrojů a služeb mobilních operátorů , audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,5 % (z -1,0 % ve 4. čtvrtletí) a růst cen služeb zpomalil na 2,3 % (ze 2,7% ve 4. čtvrtletí 2009).

Graf


Harmonizovaný index spotřebitelských cen v zóně EU 27

V rámci EU27 pokračovalo ještě v lednu pozvolné zvyšování cenového růstu, které se v únoru zastavilo a meziroční cenový růst se vrátil na zhruba prosincovou hodnotu. Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) EU27 byl v lednu 1,7 %, v únoru podle předběžných údajů zpomalil na 1,4 %. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 6,2 %, resp. 5,6 %). U pěti zemí přetrvával meziroční cenový pokles, který byl největší v Lotyšsku (-3,3 % resp. -4,3 %). V ČR byla ve všech třech měsících 1. čtvrtletí meziroční změna HICP 0,4 %. Trend ve vývoji HICP EU27 a ČR je obdobný s tím, že v ČR došlo během posledních dvou let k větším cenovým výkyvům.

Graf


Tab. Indexy spotřebitelských cen v 1.čtvrtletí 2010
Archiv