Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vývoj průměrných mezd zaměstnanců - 1. čtvrtletí

Kód: q-3132-10Výsledky ukazují, že trh práce v České republice byl stále silně zasažen celosvětovou ekonomickou recesí. Vývoj je ovlivněn poklesem evidenčního počtu zaměstnanců (na přepočtené počty): celkově jich v 1. čtvrtletí 2010 ubylo meziročně 176 tisíc, což představuje 4,5 %. Ve 4. čtvrtletí 2009 byl úbytek ještě značně vyšší, nyní však je krizí ovlivněna již i srovnávací základna.

Největší úbytek pracovních míst byl zaznamenán v průmyslu, kde se počet zaměstnanců snížil o 103 tisíc, tedy o 8,2 %, a ve stavebnictví o 17 tisíc, tj. o 6,5 %. Pokles počtu zaměstnanců se projevil také v odvětvích tržních služeb, početně nejvíce v odvětví „velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel“, kde ubylo 22 tisíc zaměstnanců, tedy 4,3 %, a relativně nejvíce v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“, kde zmizelo takřka 11 tisíc pracovních míst, což je 8,6 %.

Propad zaměstnanosti v podnikatelské sféře o 184 tisíc (5,7 %) je částečně zbržděn drobným nárůstem v nepodnikatelské sféře o 8 tisíc (1,1 %), kde jde často právě o veřejně prospěšné práce tlumící růst nezaměstnanosti.

V oblasti mezd se postupně vyčerpávají strukturální vlivy, které v loňském roce výrazně zkreslovaly indexy na paradoxní vysoký růst průměru na jednoho zaměstnance; indexy nyní již o něco věrněji zobrazují skutečný mzdový vývoj: ke zvyšování mezd zaměstnancům docházelo spíše výjimečně. Nominálně byl nárůst průměru mezd (2,2 %) nejnižší od roku 2000, kdy začíná srovnatelná časová řada.

Vývoj reálné mzdy byl vedle růstu nominálních mezd ovlivněn ještě nízkým růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ten dosáhl vrcholu v 1. čtvrtletí 2008 (7,4 %) a od té doby klesal, minima dosáhl ve 3. čtvrtletí 2009 (0,1 %), ve 4. čtvrtletí mírně vzrostl (0,4 %) a v 1. čtvrtletí 2010 se inflace zvýšila o 0,7 %.
Celková reálná mzda tak v 1. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostla o 1,5 %. Podnikatelská sféra zaznamenala meziroční nárůst reálné mzdy o 1,3 % a nepodnikatelská sféra o 2,3 %.

Graf č. 1
Graf 1

Graf č. 2
Graf 2

Minimální mzda se nezměnila již od ledna 2007 a činí 8 000 Kč.

* * *

Celý rok 2009 byl podle strukturální mzdové statistiky ve znamení proměny a rozšiřování mzdové distribuce, kdy se zbrzdily či snížily nižší mzdy v dělnických profesích, zatímco pokračoval růst vyšších platů u nemanuálních pracovníků, zejména manažerů. Došlo také k výrazným proměnám struktury zaměstnanců, které výrazně ovlivnily indexy průměrů mezd, které tak do jisté míry ztratily vypovídací schopnost. Podobná je situace i pro aktuální období, kdy lze jen stěží popsat poněkud chaotický vývoj pouze na základě průměrných hodnot.

Z hlediska ekonomických činností (sekce CZ-NACE) došlo k radikálním meziročním poklesům průměru mezd u odvětví, která v 1. čtvrtletí zpravidla vyplácejí prémie z výsledků hospodaření za předchozí rok, tedy v sekcích „profesní, vědecké a technické činnosti“ a „peněžnictví a pojišťovnictví“. Naopak „těžba a dobývání“ zaznamenaly po čtyřech propadech opět nárůst průměru mezd. Trvale rostoucí je průměr mezd ve „zdravotní a sociální péči“. Překvapením je více jak sedmiprocentní nárůst průměru mezd u „kulturních, zábavních a rekreačních činností“.

Vývoj v odvětvích shrnuje následující tabulka:

Tab.
Archiv