Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vybrané ukazatele hospodářství - květen, červen 2010

Vybrané ukazatele hospodářství

Kód: r-1101-10
V květnu byl meziroční růst průmyslové výroby letos rekordní, ale stále nedosáhl úrovně stejného měsíce roku 2008. Stavební výroba poprvé v letošním roce vzrostla. Vývoz se zvýšil meziročně méně než dovoz, obchodní bilance skončila v přebytku. Výsledky byly ovlivněny mj. o 2 dny větším počtem pracovních dní než před rokem.
Hladina spotřebitelských cen se v červnu meziměsíčně nezměnila, meziroční přírůstek zůstal na 1,2 %. Míra registrované nezaměstnanosti pokračovala v červnu v poklesu.

***

KVĚTEN 2010

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v květnu meziročně vyšší o letos rekordních 16,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostla o 11,3 %. Celkové zvýšení ovlivnila 4,4 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o více než čtvrtinu), dalšími 1,9 p.b. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (růst o 25,1 %) a 1,8 p. b. výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství (růst o 47,7 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,4 p.b.) pokles výroby nápojů o 14,4 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se zvýšila proti dubnu o 0,1 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 17,3 %, z toho tržby z přímého vývozu o 27,5 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 50,1 %, v květnu 2009 to bylo o 4,0 p.b. méně.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 4,8 %. Jejich průměrná mzda 25 143 Kč byla vyšší nominálně o 5,2 % a reálně o 4,0 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 27,2 %, shodně vzrostla i hodnota zakázek ze zahraničí.

V lednu až květnu se proti stejnému období roku 2009 zvýšila průmyslová produkce o 10,0 %. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 7,0 % a tržby z přímého vývozu o 13,6 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil o 8,9 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 5,4 % a reálně o 4,5 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v květnu meziročně poprvé v letošním roce vzrostla, a to o 0,5 % (ve stálých cenách), po očištění od vlivu počtu pracovních dní byla však v porovnání s loňským květnem nižší o 1,9 %. Téměř shodně vzrostla výroba v pozemním i inženýrském stavitelství (o 0,5 %, resp. 0,6 %). Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se zvýšila meziměsíčně o 7,2 %.

Byla zahájena výstavba 2 805 bytů, což bylo o 17,9 % méně než před rokem, počet dokončených bytů se snížil o 8,1 % na 2 491 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 4,2 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 26 889 Kč a meziročně vzrostla o 4,8 %, její reálný růst byl 3,6 %.

Za leden až květen byla stavební výroba meziročně reálně nižší o výrazných 14,3 %, v tom v inženýrském stavitelství o 8,0 % a v pozemním stavitelství o 16,9 %. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 5,3 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 2,5 % a reálně o 1,6 %. Počet zahájených bytů se snížil o 20,3 %, zatímco počet dokončených bytů vzrostl o 0,8 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 1

Vývoz i dovoz se v květnu meziročně zvýšily přibližně o čtvrtinu (o 24,4 %, resp. o 25,9 %), u dovozu pokračoval růst již sedmý měsíc po sobě - vše v běžných cenách. Obchodní bilance skončila přebytkem 12,3 mld. Kč, který byl meziročně o 0,6 mld. Kč vyšší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 51,3 mld. Kč (o 16,7 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 39,0 mld. Kč, v květnu 2009 bylo pasívum o 16,2 mld. lepší. Saldo zahraničního obchodu bylo ovlivněno zejména růstem přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky, surovinami a s průmyslovým spotřebním zbožím. Zvýšil se naopak deficit obchodu s minerálními palivy. Po sezónním očištění se meziměsíčně zvýšil vývoz o 1,9 % a dovoz o 3,8 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 0,8 % a u dovozu o 1,0 %.

V lednu až květnu vzrostl vývoz o 14,1 % a dovoz o 13,2 %. Přebytek obchodní bilance 74,7 mld. Kč byl meziročně vyšší o 15,2 mld. Kč.


ČERVEN 2010

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen se v červnu proti květnu nezměnila, v tom ceny zboží klesly o 0,2 % a ceny služeb vzrostly o 0,3 %. Nejvíce vzrostly ceny v oddíle rekreace a kultura (růst sezónních cen dovolených s komplexními službami o 3,5 %) a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (zvýšení cen brambor o více než polovinu při přechodu ze starých na nové brambory). Ceny pohonných hmot se zvýšily pouze o 0,4 %. Naproti tomu klesly ceny oděvů a obuvi a ceny alkoholických nápojů, zejména lahvového piva. Meziroční růst spotřebitelských cen o 1,2 % zůstal také stejný jako v květnu. Zvýšení cenové hladiny bylo ovlivněno shodně 0,4 p.b. cenami v oddíle alkoholické nápoje, tabák (růst cen o 4,4 %) a v oddíle bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 1,4 %). Poprvé po osmnácti měsících se zvýšily ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Vliv změn cen v ostatních oddílech se pohyboval od –0,1 do 0,2 p. b. Ceny zboží úhrnem se zvýšily o 0,4 % a ceny služeb o 2,3 %.

V 1. pololetí vzrostly v průměru spotřebitelské ceny meziročně o 0,9 %, z toho v 1. čtvrtletí o 0,7 % a ve 2. čtvrtletí o 1,2 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v červnu 0,6 % a byla shodná jako v dubnu a květnu 2010. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) zůstaly v domácnostech důchodců vyšší o 0,8 %.

Průměrný harmonizovaný index spotřebitelských cen se v ČR v červnu meziročně zvýšil o 1,0 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 1,4 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v červnu 2010 snížila meziměsíčně o 0,2 p.b. a činila ke konci měsíce 8,5 %. Byl to již letošní čtvrtý pokles v řadě, zatímco v loňském roce klesla míra nezaměstnanosti pouze v říjnu. Míra nezaměstnanosti žen zůstala na 9,9 %, u mužů se snížila o 0,3 p.b. na 7,5 %. Proti konci června 2009 byla míra registrované nezaměstnanosti vyšší o 0,5 p.b. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce přesáhl koncem června ještě půl milionu (500,5 tisíce) a byl o 14,3 tis. nižší než před měsícem, proti konci června minulého roku se zvýšil o 36,9 tis.osob, tj o 8,0 %. Při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci snížil o 0,7 p.b. na 4,8 %, koncem června 2009 dosáhl 4,4 %. Počet volných pracovních míst se meziměsíčně nepatrně snížil (o 0,2 tis). Na jedno pracovní místo připadly koncem června 15,2 nezaměstnané osoby v porovnání s 10,7 uchazeči v červnu 2009.

V 1. pololetí činila průměrná míra registrované nezaměstnanosti 9,4 %, z toho v 1. čtvrtletí 9,8 % a ve 2. čtvrtletí 9,0 %.

_________________________

1 Způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se počínaje zpracováním dat za měsíc únor 2010 změnil z dosud používaného čtvrtletního na měsíční. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zároveň zpřesní tři měsíce předcházející.
Definitivní údaje za rok 2009 budou publikovány v září 2010.


Archiv