Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Volby

Právní normy v oblasti voleb a celostátního referenda v ČR svěřují všechny činnosti při jejich přípravě a provedení do působnosti volebních orgánů a definují je jako výkon státní správy. Jedním z volebních orgánů je určen i ČSÚ a má jako hlavní úkol stanoveno:

  • vypracování závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, příp. výsledků hlasování v celostátním referendu
  • zajištění vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel zpracování
  • poskytování výsledků voleb a referenda

Ve spolupráci s příslušnými registračními úřady ČSÚ vytváří registry kandidátů, které slouží jednak jako podklad pro tisk hlasovacích lístků a jednak pro zpracování a prezentaci výsledků voleb. Ve spolupráci s pověřenými obecními úřady a s úřady městských částí nebo městských obvodů vytváří ČSÚ pracoviště pro přebírání výsledků hlasování z volebních okrsků a podílí se na vyškolení zástupců téměř 15 tisíc okrskových volebních komisí. Na základě převzatých výsledků hlasování zpracovává výsledky voleb, vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb, zpracovává celkové výsledky a vyhotovuje podklady pro Státní volební komisi. O výsledcích voleb informuje veřejnost prostřednictvím internetu nebo zasílá na vyžádání volební výsledky v požadovaném členění.