Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2024

4. 6. 2024


V 1. čtvrtletí 2024 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 43 554 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 3 076 Kč (o 7,6 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a pod celorepublikový průměr.

V 1. čtvrtletí 2024 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 43 554 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 3 076 Kč více (o 7,6 %).
 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2024
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2024


Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 192 Kč a o 0,6 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Středočeský kraj zaznamenal mezi kraji druhý nejvyšší absolutní i druhý nejvyšší relativní přírůstek (o 3 076 Kč, resp. o 7,60 %). Nejvíce narostla průměrná mzda v absolutním vyjádření v hl. m. Praze (o 3 313 Kč) a v relativním vyjádření v Plzeňském kraji (o 7,63 %), nejméně naopak v absolutním vyjádření v kraji Karlovarském (o 2 383 Kč) a relativně v hl. m. Praze (o 6,2 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2024 o 387 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice (43 941 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (56 372 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (37 089 Kč).


Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2024*) (předběžné údaje)
Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2024*) (předběžné údaje)


Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-24: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy – 1. čtvrtletí 2024
bude zveřejněna v Katalogu produktů
dne 10. 6. 2024


Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz


[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.