Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zemědělská statistika

Odvětvová zemědělská statistika mapuje situaci o stavu v zemědělské prvovýrobě. Objektem statistického zjišťování jsou zpravodajské jednotky, což jsou organizace a osoby působící jako zdroj informací.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do "Programu statistických zjišťování na sledovaný rok".

Jednotlivá zjišťování jsou prováděna na základním souboru zpravodajských jednotek nebo na určitém výběrovém souboru. Výběrové soubory jsou generovány z Farmářského registru, který je vytvořen z aktivních hospodařících zemědělců. Zpravodajské jednotky jsou s ohledem na druh výkazu obeslány přímo výkazem nebo kontaktovány pracovníky, kteří s nimi příslušné výkazy vyplní. Další možností jsou vyplnitelné PDF výkazy a v provozu je také internetový portál DANTE WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE WEB jsou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti.

Výkazy zemědělské statistiky s místem sběru v oddělení terénních zjišťování (pouze za fyzické osoby) pro rok 2024:
 

ZkratkaNázev výkazu
Zem 7-02Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
Zem 3-01Roční výkaz o drůbeži
Zem 1-02Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a 31. 12.
Zem 2-02Výkaz o chovu prasat k 31. 7. a 31. 12.
Zem 6-01Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin (včetně spotřeby hnojiv)
Zem V6 až V9Odhady sklizně zemědělských plodin
ZEMREG 1-99Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru ČSÚ


V Olomouckém kraji zajišťují sběr údajů od fyzických osob 3 tazatelky Oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ v Olomouci, které mají pracoviště v Prostějově a Šumperku.


Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci:

Krajský garant zemědělské statistiky
Bc. Monika Freharová Karásková
M: 731 439 274
E: monika.freharova@csu.gov.cz
 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb
Krajské správy ČSÚ v Olomouci
T: 585 731 511
E: infoservisolom@csu.gov.cz