Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Ceník informačních služeb a produktů

Cestovní ruch

020024-24 Databáze hromadných ubytovacích zařízení - celá databáze
Cena: 400 CZK

Ekonomické subjekty

140071-24 RES - ČR Právnické osoby
Cena: 1 200 CZK
 
140072-24 RES - ČR Kompletní databáze
Cena: 3 000 CZK
 
140073-24 RES - ČR Změnová databáze
Cena: 100 CZK
 
140074-24 RES - ČR Právnické osoby - aktualizace
Cena: 100 CZK
 
140079-24 RES - ČR Kompletní databáze - aktualizace
Cena: 250 CZK
 
140082-24 RES - výběry podle jednoho odborného kriteria z kompletního RES - ČR
Cena: 200 CZK

Ke všem výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 1/4 hodiny, tj. 100 Kč.

Inovace, patenty, vyspělé technologie

210006-24 Šetření o inovacích (referenční období)
Cena: 150 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. Tato data jsou poskytována výhradně v SafeCentru ČSÚ.
 
210008-24 Šetření o licencích (Lic 5-01) (referenční období)
Cena: 100 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. Tato data jsou poskytována výhradně v SafeCentru ČSÚ.

Obyvatelstvo

130077-24 Demografie - narození (1 rok) nebo zemřelí (1 rok)
Cena: 1 000 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.
 
130078-24 Demografie - stěhování vnitřní (1 rok) nebo vnější (1 rok) nebo sňatky (1 rok) nebo rozvody (1 rok)
Cena: 700 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.
 
130079-24 Demografie - potraty (1 rok)
Cena: 300 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.
 
130081-24 Demografie - věková struktura obyvatelstva obcí s 1 000 a více obyvateli (1 rok)
Cena: 200 CZK
Počet obyvatel podle jednotek věku a pohlaví.
 
130082-24 Demografie - věková struktura obyvatelstva obcí do 999 obyvatel (1 rok)
Cena: 320 CZK
Počet obyvatel v pětiletých věkových skupinách podle pohlaví.

Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností

160023-24 SILC – osoby a domácnosti (1 rok)
Cena: 1 500 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.
 
160024-24 SILC – osoby nebo domácnosti (1 rok)
Cena: 800 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.
 
160025-24 Rodinné účty (1 rok)
Cena: 2 000 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.
 
160026-24 Mikrocensus 1996 nebo Mikrocensus 2002
Cena: 500 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.

Regionální statistiky

330112-24 Databáze MOS - výběr podle jednoho kritéria za všechny obce ČR - 1 rok
Cena: 200 CZK
Ke všem výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 1/4 hodiny, tj. 100 Kč.
 
330113-24 Databáze MOS - výběr všech kritérií - 1 obec - 1 rok
Cena: 50 CZK
Ke všem výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 1/4 hodiny, tj. 100 Kč.
 
330117-24 Databáze KROK - kompletní databáze za 1 rok - od 1994 do 1999
Cena: 0 CZK
 
330118-24 Databáze KROK - výběr podle jednoho kritéria za všechny okresy, kraje
Cena: 100 CZK
Ke všem výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 1/4 hodiny, tj. 100 Kč.
 
330241-24 Databáze MOS - kompletní databáze za 1 rok - od 1991 do 1999
Cena: 0 CZK

Území, sídelní struktura

340064-24 RSO - vrstvy adresní struktury
Cena: 4 000 CZK
 
340069-24 RSO - vrstvy územní struktury
Cena: 500 CZK
 
340077-24 RSO - Správní obvody, územní působnost úřadů
Cena: 200 CZK
 
340078-24 RSO - kombinované geoprodukty
Cena: 100 CZK
 
340080-24 RSO - významové středy území
Cena: 500 CZK
 
340090-24 RSO - aktualizace
Cena: 0 CZK
RSO - aktualizace - cena za původně koupený produkt (jedná se o koupi před méně než 18 měsíci) násobená aktualizačním koeficientem 0,2.
 
340092-24 RSO - vrstvy evidenční struktury
Cena: 200 CZK

Výzkum a vývoj

210007-24 Roční výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5-01
Cena: 700 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. Tato data jsou poskytována výhradně v SafeCentru ČSÚ.

Volby

220017-24 Volební výsledky - prezentace výsledků voleb (1 volby)
Cena: 100 CZK

Zahraniční obchod

240032-24 Databáze pohybu zboží přes hranice - výběr 1 ukazatele dovozu (PZpH) nebo vývozu (PZpH)
Cena: 100 CZK
Ke všem kombinovaným výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 0,5 hodiny, tj. 200 Kč.

Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS)

250141-24 VŠPS – 1 období (čtvrtletí/rok)
Cena: 500 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.
 
250142-24 VŠPS – ad hoc modul
Cena: 500 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. Dodatečné specifické šetření mimo rámec standardní části VŠPS.
 
250143-24 VŠPS – roční databáze
Cena: 1 500 CZK
Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. Roční databáze obsahuje souhrn čtvrtletních databází za jeden rok a roční databázi (tzv. roční průměry).

Jiná skupina

990001-24 Odborná činnost - speciální zakázka
Cena: 400 CZK
Cena se stanoví v závislosti na časové náročnosti zakázky a na ceně práce odborného pracovníka. Uvedená cena se vztahuje k jedné hodině práce; minimální cena = 100 Kč (1/4 hod. práce). Důvěrné statistické údaje lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky.
 
990003-24 Výpis ze statistického zjišťování
Cena: 60 CZK
 
990004-24 Kopírovací služby - kopie A4 (jednostranná)
Cena: 3 CZK
3 Kč za 1 stranu A4; na počkání max. 20 ks kopií; větší počet kopií na základě objednávky. Kopírování pouze v souvislosti s požadavky na zajištění dat.
 
990011-24 Jednorázové využití služeb knihovny (bez vystavení čtenářského průkazu)
Cena: 20 CZK
 
990012-24 Registrace na 1 rok a vystavení průkazu - studenti a důchodci
Cena: 50 CZK
 
990013-24 Registrace na 1 rok a vystavení průkazu - ostatní
Cena: 100 CZK
 
990014-24 Prodloužení průkazu na 1 další rok - studenti a důchodci
Cena: 25 CZK
 
990015-24 Prodloužení průkazu na 1 další rok - ostatní
Cena: 50 CZK
 
990195-24 SafeCentrum - manipulační poplatek za přístup (studenti)
Cena: 200 CZK
 
990196-24 SafeCentrum - manipulační poplatek za přístup (výzkumníci)
Cena: 500 CZK
 
990197-24 SafeCentrum - poplatek za každou další hodinu ověřování výstupu
Cena: 400 CZK
 
990198-24 SafeCentrum - poplatek za každý další půlden práce
Cena: 200 CZK
 
990212-24 Kopírovací služby - kopie A3 (jednostranná)
Cena: 5 CZK
5 Kč za 1 stranu A3; na počkání max. 20 ks kopií; větší počet kopií na základě objednávky. Kopírování pouze v souvislosti s požadavky na zajištění dat.